دانش و فناوری رباتیک به عنوان یکی از پیشران های موثر آینده بشری، همواره مورد توجه جامعه دانشگاهی و محققین علمی بوده است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف ایفای نقش موثر در پیشبرد این مهم، مسابقات رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر AUTCup (فیراکاپ آزاد ایران) را با رویکردی متفاوت و در قالب رشته مسابقات مختلف طراحی و همه ساله برگزار می نماید. در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از همه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، دانش آموزان و علاقه مندان در زمینه های رباتیک دعوت می نماید تا با شرکت در این دوره از مسابقات ما را در برگزاری باشکوه و موثر این همایش و همچنین ارائه و تبادل اطلاعات و دستاوردهای علمی و صنعتی، یاری نمایند.
ورود به سایت
دانش و فناوری رباتیک به عنوان یکی از پیشران های موثر آینده بشری، همواره مورد توجه جامعه دانشگاهی و محققین علمی بوده است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف ایفای نقش موثر در پیشبرد این مهم، مسابقات رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر AUTCup (فیراکاپ آزاد ایران) را با رویکردی متفاوت و در قالب رشته مسابقات مختلف طراحی و همه ساله برگزار می نماید. در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از همه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، دانش آموزان و علاقه مندان در زمینه های رباتیک دعوت می نماید تا با شرکت در این دوره از مسابقات ما را در برگزاری باشکوه و موثر این همایش و همچنین ارائه و تبادل اطلاعات و دستاوردهای علمی و صنعتی، یاری نمایند.
ورود به سایت
دوره های پیشین مسابقات