Skip Navigation Links
تشخیص هواپیما در تصاویر ماهواره ای
تیم های ثبت نام شده
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
سیزده مهر MohsenAhmadiIran Islamic Republic of
bit01 سید حامددلقندیIran Islamic Republic of
هما افراوحیدی شمسIran Islamic Republic of
afra افراوحیدی شمسIran Islamic Republic of
kashanunidetection حسینمرادی کوپاییIran Islamic Republic of
ssi200 مرضیهیوسف زادهIran Islamic Republic of
HyperStoneشرکت پیشگامان اطلاعات آراد نهاوندحسینمحمدی فرIran Islamic Republic of
HyperStoneشرکت پیشگامان اطلاعات آراد نهاوندحسینمحمدی فرIran Islamic Republic of
HyperStoneشرکت پیشگامان اطلاعات آراد نهاوندحسینمحمدی فرIran Islamic Republic of
Polytechnic Vision سانیاشیخ الاسلامیIran Islamic Republic of
شکارچی سیرSiarIran Islamic Republic of
aryaدانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه امیر کبیرسید علیجفاریان بحریIran Islamic Republic of
ais حمیدرضاقوی تنIran Islamic Republic of
z.kh زهراخورسندIran Islamic Republic of
IA_PlaneDetector ایماناکبریIran Islamic Republic of
3tarvan رضاناصری سرایIran Islamic Republic of
بصیر علی اصغرلیائیIran Islamic Republic of
MUTIA اکبرمحمدی ساعیIran Islamic Republic of
Phoenix2دانشگاه امیرکبیر/تحقیقات کاربردی ناجا البرزRuhallahAmandi M Iran Islamic Republic of
تیم های پذیرفته شده
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
سیزده مهر MohsenAhmadiIran Islamic Republic of
Polytechnic Vision سانیاشیخ الاسلامیIran Islamic Republic of
aryaدانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه امیر کبیرسید علیجفاریان بحریIran Islamic Republic of
IA_PlaneDetector ایماناکبریIran Islamic Republic of
بصیر علی اصغرلیائیIran Islamic Republic of
Phoenix2دانشگاه امیرکبیر/تحقیقات کاربردی ناجا البرزRuhallahAmandi M Iran Islamic Republic of
1

هدف این مسابقه تشخیص وجود هواپیما در یک تصویر ماهواره‌ای و مشخص کردن محدوده هواپیماهای تشخیص داده شده است.

 

شرح مسابقه

   هدف از این مسئله تشخیص موقعیت و استخراج محدوده هواپیماها در تصاویر ماهواره­ای مقیاس بالا (کمتر از 2 متر) است. در شکل زیر یک تصویر نمونه شامل تعدادی هواپیما و خروجی مطلوب نشان داده شده است.

 

 

برخی چالش‌های مساله فوق عبارتند از

  1. متنوع بودن هندسه هواپیماها
  2. متنوع بودن رنگ هواپیماها
  3. متنوع بودن رنگ زمینه
  4. همپوشانی هواپیماها
  5. سایه هواپیما

 

کلیه چالش‌های فوق می‌بایست در تشخیص نهایی مد نظر قرار گیرند.

قبل از برگزاری مسابقه نمونه‌هایی از تصاویر مورد نظر در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت. شرکت کنندگان آزاد خواهند بود از هر مجموعه داده آموزشی به منظور آموزش برنامه‌های خود استفاده کنند.کمیته فنی :

     آقای مهندس محمدی

کمیته داوران:

گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیر کبیربرای دسترسی به مجموعه داده آزمایشی مسابقه "تشخیص هواپیما در تصاویر ماهواره ای" بروی لینک کلیک نمائید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. کلیه تیم‌های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.
  2. استفاده از کدهای آماده تابع قوانین عمومی مسابقات است.
  3. شرکت­کنندگان بایستی برنامه خود را پیش از شرکت در مسابقه آموزش دهند و در روز مسابقه تنها به اجرای آن بپردازند.

نحوه دریافت اطلاعات فنی تیم ها به همراه موارد درخواستی اعلام خواهد شد.

ارزیابی

   ارزیابی تیم‌های شرکت کننده بر اساس دو معیار ارزیابی عملی و ارزیابی علمی صورت خواهد گرفت. امتیاز بخش عملی از 70 و امتیاز بخش علمی از 30 خواهد بود.

ارزيابي عملی:

   در بخش ارزیابی عملی، برنامه‌های شرکت کننده در مسابقه بر اساس دو معیار دقت (Precision) و پوشش (Recall) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

ده درصد از امتیاز این بخش برای سرعت اجرا خواهد بود. برای سریعترین تیم امتیاز 10 و برای کندترین تیم امتیاز صفر منظور خواهد شد.

ارزيابي علمی:

   در اين قسمت، کدها و گزارش فني تيم­ هاي شرکت کننده توسط داوران بررسي مي­ گردد. متن گزارش فني بايد مرتب، کامل و دقيق باشد. روش مورد استفاده نيز بايد خلاقانه و با پشتوانه علمي باشد. روش‌هاي گزارش شده مي­بايست به طور کامل در برنامه تيم­ها پياده­­ سازي شده باشد. تيم‌هاي شرکت کننده مي‌بايست علاوه بر گزارش فني، ارائه شفاهي نيز از کار خود به عمل آورند.

   در این مرحله، تیم­ها بر اساس داوری صورت گرفته، امتیازی بین صفر تا 30 دریافت خواهند کرد و جمع امتیاز ارزیابی عملی و ارزیابی علمی تیم های برتر را مشخص خواهد کرد.

ورودی و خروجی

ورودی: ورودي برنامه تیم­ ها فایلی است که در آن آدرس دقیق هر یک از تصاویر ورودی وجود دارد.

خروجی: برنامه هر يک از تيم‌هاي شرکت­ کننده بايد به ازاء هر یک از فایل‌های ورودی یک فایل خروجی بسازد که در آن محدوده هواپیماهای تشخیص داده شده با رنگ سفید و سایر بخش‌های تصویر با رنگ سیاه مشخص شده‌اند.

همچنین به ازاء‌ هر تصویر ورودی، یک فایل خروجی متنی تولید می‌شود که در آن مختصات مستطیل احاطه کننده هر یک از هواپیماهای تشخیص داده شده ذکر می‌شود.31/5/94 اعلام موارد درخواستی از تیم ها

31/5/94 بارگذاری داده های آموزشی برای استفاده تیم ها

1 2
آخر بعدی
حامیان
     

 


حامیان