Skip Navigation Links
ربات های مسیریاب پیشرفته
تیم های ثبت نام شده
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
IMMORTALمرکز روباتیک پیشگام سازهفاطمهحیدریIran Islamic Republic of
تعاونی انقلاب شهریار4 یاسردولتخواهIran Islamic Republic of
تعاونی انقلاب شهریار3 یاسردولتخواهIran Islamic Republic of
تعاونی انقلاب شهریار2 یاسردولتخواهIran Islamic Republic of
تعاونی انقلاب شهریار2 یاسردولتخواهIran Islamic Republic of
تعاونی انقلاب شهریار2 یاسردولتخواهIran Islamic Republic of
هونامیک 4 بهنامکیاIran Islamic Republic of
تعاونی انقلاب شهریار 1 یاسردولتخواهIran Islamic Republic of
Cyrus 4 sobhansalimyIran Islamic Republic of
پژوهش سرای گرگان Cپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
هونامیک 3 بهنامکیاIran Islamic Republic of
هونامیک 2 بهنامکیاIran Islamic Republic of
هونامیک بهنامکیاIran Islamic Republic of
پژوهش سرای گرگان Bپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
پژوهش سرای گرگان Aپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیAfghanistan
پژوهش سرای گرگانپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
پژوهش سرای گرگانپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
پژوهش سرای گرگانپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
hunter Dصندوق کارآفرینی امیدسيدمهديحسينيIran Islamic Republic of
hunter Cصندوق کارآفرینی امیدسيدمهديحسينيIran Islamic Republic of
hunter Aصندوق کارآفرینی امیدسيدمهديحسينيIran Islamic Republic of
hunter Bصندوق کارآفرینی امیدسيدمهديحسينيIran Islamic Republic of
pishrooo زهراهوشیارIran Islamic Republic of
ppg+پژوهسرای پسران گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
ppgپژوهسرای پسران گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
migmig+پژوهسرای پسران گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
migmigپژوهسرای پسران گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
RoboMaadشرکت پیشگامان اطلاعات آراد نهاوندsobhansalimyIran Islamic Republic of
HyperStoneشرکت پیشگامان اطلاعات آراد نهاوندsobhansalimyIran Islamic Republic of
incredible5مدرسه تیزهوشان شهید بهشتی شهری ری محمد حسام نصیریIran Islamic Republic of
SpartanfreeمعصومهقنادیIran Islamic Republic of
Robotoos!!!???!!!sajjadkhatamifarIran Islamic Republic of
انرژی اتمی 2دبیرستان سازمان انرژی اتمیرضاآقایاریIran Islamic Republic of
انرژی اتمیدبیرستان سازمان انرژی اتمیرضاآقایاریIran Islamic Republic of
Asimo_AAsimo Robotic Groupسید مهدیعاملیIran Islamic Republic of
Asimo_BAsimo Robotic Groupسید مهدیعاملیIran Islamic Republic of
PersianGulfFreeReihanehRadpourIran Islamic Republic of
pioneer زهراهوشیارIran Islamic Republic of
Cyrusدبیرستان شهید خسرو آزرمی sobhansalimyIran Islamic Republic of
apna manyesmaeiliIran Islamic Republic of
Asimo_CAsimo Robotic Groupسید مهدیعاملیIran Islamic Republic of
Asimo_DAsimo Robotic Groupسید مهدیعاملیIran Islamic Republic of
تیم های پذیرفته شده
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
IMMORTALمرکز روباتیک پیشگام سازهفاطمهحیدریIran Islamic Republic of
تعاونی انقلاب شهریار4 یاسردولتخواهIran Islamic Republic of
تعاونی انقلاب شهریار3 یاسردولتخواهIran Islamic Republic of
تعاونی انقلاب شهریار2 یاسردولتخواهIran Islamic Republic of
تعاونی انقلاب شهریار 1 یاسردولتخواهIran Islamic Republic of
پژوهش سرای گرگان Cپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
پژوهش سرای گرگان Bپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
پژوهش سرای گرگان Aپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیAfghanistan
پژوهش سرای گرگانپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
پژوهش سرای گرگانپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
پژوهش سرای گرگانپژوهش سرای گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
hunter Dصندوق کارآفرینی امیدسيدمهديحسينيIran Islamic Republic of
hunter Cصندوق کارآفرینی امیدسيدمهديحسينيIran Islamic Republic of
hunter Aصندوق کارآفرینی امیدسيدمهديحسينيIran Islamic Republic of
hunter Bصندوق کارآفرینی امیدسيدمهديحسينيIran Islamic Republic of
ppg+پژوهسرای پسران گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
ppgپژوهسرای پسران گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
migmig+پژوهسرای پسران گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
migmigپژوهسرای پسران گرگانامیرصفرخانیIran Islamic Republic of
RoboMaadشرکت پیشگامان اطلاعات آراد نهاوندsobhansalimyIran Islamic Republic of
HyperStoneشرکت پیشگامان اطلاعات آراد نهاوندsobhansalimyIran Islamic Republic of
incredible5مدرسه تیزهوشان شهید بهشتی شهری ری محمد حسام نصیریIran Islamic Republic of
SpartanfreeمعصومهقنادیIran Islamic Republic of
Robotoos!!!???!!!sajjadkhatamifarIran Islamic Republic of
انرژی اتمی 2دبیرستان سازمان انرژی اتمیرضاآقایاریIran Islamic Republic of
انرژی اتمیدبیرستان سازمان انرژی اتمیرضاآقایاریIran Islamic Republic of
Cyrusدبیرستان شهید خسرو آزرمی sobhansalimyIran Islamic Republic of
apna manyesmaeiliIran Islamic Republic of
1

امروزه در بسیاری از صنایع، مراکز خدماتی، سیستم حمل و نقل و یا در مواردی که حضور و فعالیت انسان بطور مداوم مقدور نباشد، می‌توان از همکاری ربات‌ها بهره برد.در پاره ای از کاربردها نظیر حمل ونقل وسایل در کارخانه ها، بیمارستان ها و کتابخانه ها و یا حرکت مترو ها، مسیر حرکت تقریبا مشخص است. در این موارد به جای استفاده از نیروی انسانی برای نیل به این اهداف می توان از ربات هایی باقابلیت دنبال کردن یک مسیر خاص بهره برد.رسیدن به چنین سطحی از رباتیک نیازمند شبیه سازی و آزمودن ایده ها و تئوری های مربوطه در ابعاد کوچک است.

 سرپرست لیگ:

علی ترابی پاریزی، دانشگاه صنعتی شریف

 

اعضای کمیته فنی:

امیرعلی ستایشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نیما پورمحمدی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

داریوش زباندان، دانشگاه تهران

محمدرضا رادپور، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 


قوانین لیگ ربات های مسیریاب پیشرفته را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که تنها دانش آموزان می توانند در این لیگ شرکت نمایند.

قابل توجه تیم های لیگ مسیریاب پیشرفته دانش آموزی:

 

·        با توجه به زمانبندی ذیل، حضور تیم های تعقیب خط از 25 آبان ماه از ساعت 8 صبح الزامی می باشد.

·        مرحله مقدماتی 1 روز دوشنبه 25 آبان راس ساعت 9 صبح آغاز می شود.

 

 

·        با عنایت به درخواست تیم های شرکت کننده تلاقی مسیر ربات ها در انتهای مسیر، از قوانین رالی این دوره حذف می گردد. توقف در انتهای مسیر در قسمت رالی اجباری می باشد و تیمی برنده است که زودتر به انتهای مسیر رسیده و در آن توقف کند. (به محض ایست کامل ربات در انتهای مسیر، زمان محاسبه

می گردد.)

·         ابعاد هر کدام از صفحات در شکل دوم زیر مشخص گردیده است.

·        در ابتدا مسابقات رالی و پیش از آغاز رکورد توانایی هر ربات در ایستادن در منطقه مشکی توسط داور تست می شود و در صورت وجود این توانایی اجازه شروع مسابقه به تیم داده می شود. در صورتی که هر یک از ربات ها از صفحه ای که برای توقف آنها در نظر گرفته شده است به هر ترتیبی خارج شوند، تیم مقابل برنده اعلام می شود.

·        لازم به ذکر است در مراحل رالی از المان تغییر رنگ زمینه از سفید به سیاه استفاده نمی شود.

 

·        در صورت هر گونه ابهام، سوالات خود را از طریق ایمیل سرپرست لیگ، مطرح فرمایید.پیش ثبت نام

24 مردادماه – 15 مهرماه

ارسال مدارک فنی

5 شهریورماه – 20 مهرماه

بررسی فنی تیم ها

1 – 20 مهرماه

ثبت نام

20 مهرماه – 5 آبان ماه

ثبت نام با تاخیر

5 – 20 آبان ماه

حضور و آماده سازی تیم ها در محل مسابقات

23 – 24 آبان ماه

برگزاری مسابقات (بازدید آزاد برای عموم)

25 – 28 آبان ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2
آخر بعدی
حامیان
     

 


حامیان