Skip Navigation Links
خلاقیت در رباتیک
تیم های پذیرفته شده خلاقیت در رباتیک- ایده تا محصول
Creativity in Robots-Idea&Products
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
AR3دبیرستان شهید احمدی روشنAliSaeediIran Islamic Republic of
AR2دبیرستان شهید احمدی روشنAliSaeediIran Islamic Republic of
AR1دبیرستان شهید احمدی روشنAliSaeediIran Islamic Republic of
black & white علیجبینیIran Islamic Republic of
SAMMA علیدهقان نیریIran Islamic Republic of
تیم های پذیرفته شده خلاقیت در رباتیک- ماموریت در رباتیک
Creativity in Robots-Robot Mission
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
Amosدبیرستان سلام زین الدینمحمد مهدیشیرازیIran Islamic Republic of
White & Black نیکانافتخارIran Islamic Republic of
M2شرکت پیشگام سازه خلاقفاطمهحیدریIran Islamic Republic of
PERSHIAN آرینعبادیانIran Islamic Republic of
تیم های ثبت نام شده خلاقیت در رباتیک- ایده تا محصول
Creativity in Robots-Idea&Products
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
AR3دبیرستان شهید احمدی روشنAliSaeediIran Islamic Republic of
AR2دبیرستان شهید احمدی روشنAliSaeediIran Islamic Republic of
AR1دبیرستان شهید احمدی روشنAliSaeediIran Islamic Republic of
black & white علیجبینیIran Islamic Republic of
SAMMA علیدهقان نیریIran Islamic Republic of
تیم های ثبت نام شده خلاقیت در رباتیک- ماموریت در رباتیک
Creativity in Robots-Robot Mission
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
Amosدبیرستان سلام زین الدینمحمد مهدیشیرازیIran Islamic Republic of
White & Black نیکانافتخارIran Islamic Republic of
M2شرکت پیشگام سازه خلاقفاطمهحیدریIran Islamic Republic of
Pishgam فاطمهحیدریIran Islamic Republic of
PERSHIAN آرینعبادیانIran Islamic Republic of
persian  محمد حسین مختاریIran Islamic Republic of
A.m.o.d آرینعبادیانIran Islamic Republic of
1

لیگ خلاقیت در رباتیک دارای دو بخش کاملا مجزا است که علاقمندان می‌توانند در یکی یا هردوی آنها شرکت کنند و رتبه‌بندی و معرفی تیم‌های برتر برای هر دو بخش انجام می‌شود. هدف اصلی در لیگ خلاقیت تقویت خلاقیت و توانایی حل مساله دانش‌آموزان در کنار آشنایی آنها با اصول رباتیک می‌باشد.

در بخش ایده‌پردازی مساله‌ای واقعی، مهم و کلیدی به دانش‌آموزان معرفی و از آنها خواسته می‌شود با استفاده از دانش رباتیک راهکاری را برای آن مساله پیشنهاد دادند. در این بخش ساخت نمونه اولیه و اجرای ابتدایی ایده امتیاز دارد اما امتیاز اصلی به نو بودن ایده و نحوه ارائه ایده‌دهنده تعلق می‌گیرد. در این دوره از مسابقات با توجه به کمبود منابع آب در کشور و نیاز به شناخت چالش ها و راهکارهای موجود در زمینه انباشت آب و همچنین بازگرداندن آب به چرخه طبیعی و ارائه راهکارهای موجود جهت جلوگیری از هدر رفت آن در حوزه خانگی و کشاورزی و جلوگیری از بوجود آمدن آلودگی های زیست محیطی در حوزه آب، صورت مساله کلی با عنوان "حفاظت از منابع آب، حفاظت از حیات نسل آینده" در این حوزه معرفی گردیده است.

 

"حفاظت از منابع آب، حفاظت از حیات نسل آینده"

در بخش ساخت رقابت بین رباتهای ساخته شده انجام می‌پذیرد و خلاقانه بودن این بخش به دلیل مراحلی است که برای رقابت طراحی می‌شود. در این بخش از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود بر اساس قوانین اعلامی رباتهای خود را طراحی نموده و بسازند. با توجه به اینکه کلیات موضوع در قوانین اعلام می‌شود و جرئیات هر مرحله در روزهای مسابقه مشخص می‌گردد؛ تیمهای شرکت کننده باید با بهره‌گیری از خلاقیت خود و در نظر گرفتن حالات مختلف، آمادگی کافی را کسب نمایند.

 سرپرست لیگ:

محمد اکبرخواه، دانشگاه شهید بهشتی

 

اعضای کمیته فنی:

سید حسام سجادی، دانشگاه تربیت مدرس

سروش ساجدی، دانشگاه صنعتی شریفقوانین لیگ دانش آموزی خلاقیت در رباتیک بخش ایده پردازی  را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.

قوانین لیگ دانش آموزی خلاقیت در رباتیک بخش ساخت را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که تنها دانش آموزان می توانند در این لیگ شرکت نمایند.

 


پیش ثبت نام

24 مردادماه – 15 مهرماه

ارسال مدارک فنی

5 شهریورماه – 20 مهرماه

بررسی فنی تیم ها

1 – 20 مهرماه

ثبت نام

20 مهرماه – 5 آبان ماه

ثبت نام با تاخیر

5 – 20 آبان ماه

حضور و آماده سازی تیم ها در محل مسابقات

23 – 24 آبان ماه

برگزاری مسابقات (بازدید آزاد برای عموم)

25 – 28 آبان ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

حامیان
     

 


حامیان