Skip Navigation Links
تشخیص و ردگیری خودرو در بزرگراه ها
تیم های ثبت نام شده
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
smart فاطمهمحمدی امینAfghanistan
bit01 سید حامددلقندیIran Islamic Republic of
trackerدانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانجوادمحمدی رادIran Islamic Republic of
رهجودانشگاه امیرکبیرزینبکریمیIran Islamic Republic of
car-tracking01 minaetehadiIran Islamic Republic of
HyperStoneشرکت پیشگامان اطلاعات آراد نهاوندحسینمحمدی فرIran Islamic Republic of
فن آسای شریف محمدصادقسلحشورمتقیIran Islamic Republic of
AVIdدانشگاه صنعتی امیرکبیرshikaIran Islamic Republic of
delta mohsenvalizadeIran Islamic Republic of
aryaدانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه امیر کبیرسید علیجفاریان بحریIran Islamic Republic of
امیرکبیر مجتبیطاهرخانیIran Islamic Republic of
ردیاب سیرSiarIran Islamic Republic of
Etehadi مینااتحادیIran Islamic Republic of
Phoenixدانشگاه صنعتی امیر کبیرنیمامحمودیIran Islamic Republic of
btn hosseinnamazianIran Islamic Republic of
perfect match محمد مهدیرضاییIran Islamic Republic of
kosar علینوذریIran Islamic Republic of
kosar علینوذریIran Islamic Republic of
3tarvan رضاناصری سرایIran Islamic Republic of
بصیر علی اصغرلیائیIran Islamic Republic of
SmartBin محسننجف زادهIran Islamic Republic of
تیم های پذیرفته شده
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
trackerدانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانجوادمحمدی رادIran Islamic Republic of
رهجودانشگاه امیرکبیرزینبکریمیIran Islamic Republic of
car-tracking01 minaetehadiIran Islamic Republic of
فن آسای شریف محمدصادقسلحشورمتقیIran Islamic Republic of
AVIdدانشگاه صنعتی امیرکبیرshikaIran Islamic Republic of
aryaدانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه امیر کبیرسید علیجفاریان بحریIran Islamic Republic of
بصیر علی اصغرلیائیIran Islamic Republic of
1

   هدف از این مسابقه تشخیص خودروها در تصاویر ویدئویی دوربین‌های بزرگراه‌ها و ردگیری آنها از زمان ورود به محدوده دوربین تا زمان خروج از آن است.

 

شرح مسابقه

   تشخیص و ردگیری خودروها در بزرگراه‌ها قدم اول برای تحلیل تصاویر ویدئویی بزرگراه‌ها و استخراج اطلاعات مختلفی نظیر شمارش تعداد خودروهای عبوری، اندازه‌گیری سرعت متوسط تردد خودروها، ثبت تخلف سرعت و سبقت غیر مجاز و ... است.

   در این مسابقه بازه‌های زمانی کوتاه مدتی از ویدئوهای ضبط شده از بزرگراه‌های مختلف در اختیار برنامه هر یک از تیم‌ها قرار داده می‌شود و برنامه هر یک از تیم‌ها می‌بایست خودروهای موجود در این ویدئوها را تشخیص و درگیری نمایند. محدوده هر خودرو شناسایی شده می‌بایست توسط یک مستطیل مشخص شود و برای هر خودرو شناسه منحصر به فردی در نظر گرفته شود.

در خروجی به ازاء هر فریم موقعیت کلیه خودروهای تشخیص داده شده به همراه شناسه آنها در یک تصویر ثبت می‌شود.

   قبل از برگزاری مسابقه نمونه‌هایی از ویدئوهایی مربوط به هر یک از بزرگراه‌های مورد نظر در اختیار تیم‌های شرکت کننده قرار داده می‌شود.

   زمان اجرا برای تیم‌ها محدود خواهد بود و در پایان زمان اجرا ارزیابی تیم‌ها بر اساس نتایجی که تا آن زمان گزارش کرده اند صورت خواهد گرفت.کمیته فنی :

   اقای مهندس آگاهی

   خانم مهندس جعفری

کمیته داوران:

گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیر کبیرمسابقه "برای دسترسی به مجموعه داده آزمایشی "تشخیص و ردگیری خودرو در بزرگراه هابروی لینک کلیک نمائید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. کلیه تیم‌های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.
  2. استفاده از کدهای آماده تابع قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر می‌باشد.
  3. محدودیتی در مورد زبان برنامه نویسی مورد استفاده وجود ندارد.

نحوه دریافت اطلاعات فنی تیم ها به همراه موارد درخواستی اعلام خواهد شد.

ارزیابی

   ارزیابی تیم‌ها در این مسابقه بر اساس دو معیار ارزیابی عملی و علمی انجام می‌شود. مجموع امتیاز عملی برای هر تیم 70 و مجموع امتیاز علمی برای هر تیم 30 است.

 

معيار ارزيابي عملی:

   ارزیابی عملی هر یک از تیم‌ها بر اساس تعداد تشخیص های درست و غلط انجام می‌شود.

ارزيابي علمي کار انجام شده:

   در اين قسمت، کدها و گزارش فني تيم­هاي شرکت کننده توسط داوران بررسي مي­گردد. متن گزارش فني بايد مرتب، کامل و دقيق باشد. روش مورد استفاده نيز بايد خلاقانه و با پشتوانه علمي باشد. روش‌هاي گزارش شده مي­بايست به طور کامل در برنامه تيم­ ها پياده­­ سازي شده باشد. تيم‌هاي شرکت کننده مي‌بايست علاوه بر گزارش فني، ارائه شفاهي نيز از کار خود به عمل آورند.

   در این مرحله، تیم­ ها بر اساس داوری صورت گرفته، امتیازی بین صفر تا 30 دریافت خواهند کرد و جمع امتیاز ارزیابی عملی و ارزیابی علمی تیم های برتر را مشخص خواهد کرد.

ورودی و خروجی

ورودی: تنها ورودی برنامه تیم‌ها در این مسابقه آدرس و نام فایل ویدئویی ورودی است.

خروجی: برنامه هر يک از تيم‌هاي شرکت­کننده بايد به ازاء هر فریم از فایل ورودی فریمی در خروجی خود تولید کند که اطلاعات مربوط به خودروهای تشخیص داده شده در آن گزارش داده شده باشند.31/5/94 اعلام موارد درخواستی از تیم ها

31/5/94 بارگذاری داده های آموزشی برای استفاده تیم ها

1 2
آخر بعدی
حامیان
     

 


حامیان