Skip Navigation Links
تشخیص چهره در تصاویر
تیم های ثبت نام شده
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
Phoenix3 RuhallahAmandi M Iran Islamic Republic of
نما افراوحیدی شمسIran Islamic Republic of
bit01 سید حامددلقندیIran Islamic Republic of
بیر رباتیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهatababaeiIran Islamic Republic of
brain clippy علیبایندورIran Islamic Republic of
KN2CK.N.Toosi University of TechnologyMohsenHekmatIran Islamic Republic of
RIAUدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنImanEsfandiyarIran Islamic Republic of
Team_1 علیرضاداودیIran Islamic Republic of
Roga محمدرضاعلیزادهAfghanistan
Face Detector srrslIran Islamic Republic of
FaceRecدانشگاه فردوسی مشهدفاطمهفعال حسینیIran Islamic Republic of
Ariaدانشگاه صنعتی امیرکبیراحمدنیک آبادیIran Islamic Republic of
پایونیر امیرکبیردانشگاه صنعتی امیرکبیرمصطفیعلی پورIran Islamic Republic of
Detector سیرSiarIran Islamic Republic of
smart فاطمهمحمدی امینIran Islamic Republic of
051دانشگاه فردوسی مشهدmostafasayyahiIran Islamic Republic of
kashanu-faceدانشگاه کاشانسید جلال الدینموسوی رادIran Islamic Republic of
DeepMind RezaSafdariIran Islamic Republic of
DeepMind RezaSafdariIran Islamic Republic of
kosar علینوذریIran Islamic Republic of
3tarvan رضاناصری سرایIran Islamic Republic of
دانشگاه مالک اشتر - تشخیص چهره سیده منصورهابراهیم زادهIran Islamic Republic of
face detector srrslIran Islamic Republic of
Kashanu_face 2دانشگاه کاشانحسینمالکی نژادIran Islamic Republic of
پایونیر مصطفیعلی پورIran Islamic Republic of
ze_face zeinabsedighiIran Islamic Republic of
تیم های پذیرفته شده
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
Phoenix3 RuhallahAmandi M Iran Islamic Republic of
Roga محمدرضاعلیزادهAfghanistan
FaceRecدانشگاه فردوسی مشهدفاطمهفعال حسینیIran Islamic Republic of
پایونیر امیرکبیردانشگاه صنعتی امیرکبیرمصطفیعلی پورIran Islamic Republic of
Detector سیرSiarIran Islamic Republic of
smart فاطمهمحمدی امینIran Islamic Republic of
Kashanu_face 2دانشگاه کاشانحسینمالکی نژادIran Islamic Republic of
1

در این مسابقه نمونه‌هایی از تصویر چهره چند فرد در اختیار هر یک از تیم‌ها قرار داده می‌شود. در زمان برگزاری مسابقه، تعدادی تصویر در اختیار هر یک از تیم‌ها قرار می­گیرد و برنامه هر یک از تیم‌ها می‌بایست چهره هر یک از افراد از قبل تعیین شده را در تصاویر مورد نظر جستجو و نتایج جستجوی خود را گزارش کند.

شرح مسابقه

   یکی از پیچیده­ترین قابلیت­های سیستم بینایی انسان، قابلیت شناسایی چهره افراد مختلف است، تا جایی که گاهی با دیدن تنها یک تصویر از چهره یک فرد ناشناس، مغز انسان قادر است چهره آن فرد را که در حالت دیگری تصویر­برداری شده است (مثلا از زاویه­ای دیگر و با شرایط نوری متفاوت) در کوتاه­ترین زمان ممکن، شناسایی کند.

   هدف از این مسابقه، ارائه روش­هایی برای شناسایی خودکار چهره انسان است. قبل از برگزاری مسابقه،  نمونه‌هایی از تصویر چهره چند فرد در اختیار هر یک از تیم‌ها قرار داده می‌شود. در زمان برگزاری مسابقه، تعدادی تصویر در اختیار هر یک از تیم‌ها قرار داده می‌شود و برنامه هر یک از تیم‌ها می‌بایست چهره هر یک از افراد از قبل تعیین شده را در تصاویر مورد نظر جستجو و نتایج جستجوی خود را گزارش کند. در صورت یافتن چهره هر یک از افراد مورد نظر در یک تصویر باید شماره فرد مربوطه (طبق شماره­گذاری که در مجموعه آموزشی از قبل تعیین شده است) و در صورت عدم یافتن صورت انسان و یا عدم شناسایی فرد، مقدار 1- گزارش می شود.

این مسابقه در دو مرحله برگزار میشود:

مرحله اول: تصاویر چهره تمام رخ:

   در این بخش، تصاویری از چهره تمام رخ افراد مورد استفاده قرار میگیرد. از هر فرد، قبل از برگزاری مسابقه، تعدادی تصویر تمام رخ برای مرحله آموزش در اختیار تیم ها قرار داده شده است و در زمان مسابقه نیز تنها تصویر تمام رخ برای آزمایش برنامه تیم­ها در اختیار قرار داده میشود.

 مرحله دوم: تصاویر چهره دارای زاویه

   در این بخش، تصاویری از چهره افراد در زوایای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از هر فرد، قبل از برگزاری مسابقه، تعدادی تصویر دارای زاویه های مختلف برای مرحله آموزش و تعدادی نیز در زمان برگزاری مسابقه در اختیار تیم ها قرار داده خواهد شد. میزان زاویه صورت در هر یک از جهات Pitch، Roll و Yaw در زمان برگزاری مسابقه به اندازه­ای است که در تصاویر آموزشی (که از قبل در اختیار تیم ها قرار داده شده) موجود است.

داده ها

   داده­هایی که در این مسابقه مورد استفاده قرار می­گیرند دارای ویژگی­های زیر هستند.

 • همه تصاویر رنگی هستند.
 • فرمت ذخیره سازی تصاویر BMP می­باشد.
 • هیچ فرضی در مورد زمینه تصاویر وجود ندارد.
 • در هر تصویر حداکثر یک چهره وجود دارد.
 • نسبت طول و عرض چهره به طول و عرض تصویر بیش از 0.1 است. (عملیات تشخیص صورت نیز باید توسط برنامه ها به صورت خودکار انجام شود)
 • حداکثر زاویه در چهره­هایی که تمام رخ نیستند بدین شرح است:
  • Yaw: 45 درجه
  • Pitch: 30 درجه
  • Roll: 10 درجه

 • شرایط نورپردازی متغیر است. (ممکن است نورپردازی در تصاویر آموزشی و آزمایشی یکسان نباشد)
 • وجود عینک در چهره افراد محتمل است.


کمیته فنی :

     آقای مهندس عبدی

    خانم مهندس کامکار

کمیته داوران:

گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیر کبیر  برای دسترسی به مجموعه داده آزمایشی مسابقه "تشخیص چهره در تصاویربروی لینک کلیک نمائید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. کلیه تیم‌های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.
 2. خروجی برنامه بایستی به شکل برخط ثبت شود.
 3. شرکت­کنندگان تنها مجاز به استفاده از کد آماده در بخش تشخیص چهره( و نه شناسایی) هستند.
 4. شرکت­کنندگان بایستی برنامه خود را پیش از شرکت در مسابقه آموزش دهند و در روز مسابقه تنها به اجرای آن بپردازند.

نحوه دریافت اطلاعات فنی تیم ها به همراه موارد درخواستی اعلام خواهد شد.

رزیابی

   در اين مسابقه دو معيار ارزيابي وجود دارد.

معيار ارزيابي عملی:

   امتیاز شناسایی صحیح: 1+ برای تصاویر تمام­رخ و 2+ برای تصاویر زاویه ­دار

   امتیاز عدم شناسایی: 0

شناسایی نادرست چهره تمام­رخ

شناسایی چهره در تصویر فاقد چهره

شناسایی چهره با 3 داده آموزش به جای چهره دیگر با 3 داده آموزشی

شناسایی چهره با 1 داده آموزش به جای چهره دیگر با 1 داده آموزشی

شناسایی چهره با 3 داده آموزش به جای چهره دیگر با 1 داده آموزشی

شناسایی چهره با 1 داده آموزش به جای چهره دیگر با 3 داده آموزشی

امتیاز

2-

1-

0.5-

0.5-

1-

 

 

شناسایی نادرست چهره زاویه­دار

شناسایی چهره در تصویر فاقد چهره

شناسایی چهره با 3 داده آموزش به جای چهره دیگر با 3 داده آموزشی

شناسایی چهره با 5 داده آموزش به جای چهره دیگر با 5 داده آموزشی

شناسایی چهره با 5 داده آموزش به جای چهره دیگر با 3 داده آموزشی

شناسایی چهره با 3 داده آموزش به جای چهره دیگر با 5 داده آموزشی

امتیاز

2-

1-

0.5-

0.5-

1-

 

   مجموع امتیازات هر تیم، معیاری برای انتخاب تیم­های برتر خواهد بود. با توجه به امتیاز منفی به تشخیص­های غلط، برنامه تیم­ها باید با احتیاط عمل کرده و در صورتی که از شناسایی یک چهره اطمینان لازم را ندارند، صرفا عدد 1- (به معنای عدم شناسایی) را گزارش کنند.

   کلیه تیم‌های شرکت کننده، در هر یک از دو  مرحله مسابقه بر اساس امتیاز کسب شده مرتب میشوند. تیمی که در هر مرحله بیشترین امتیاز را کسب کرده است نمره 70 و تیمی که کمترین امتیاز را کسب کرده است نمره صفر را دریافت خواهد کرد و سایر تیم­ها به همین ترتیب بر اساس امتیازشان نمره ای بین صفر تا 70 دریافت خواهند نمود. همانطور که در جدول فوق دیده می­شود، در محاسبه نمره نهایی هر تیم، شناسایی تصاویر زاویه­دار امتیاز بیشتری نسبت به شناسایی تصاویر تمام­رخ دارند. همچنین این امتیازات به تعداد تصاویر آموزشی داده شده به ازای هر فرد نیز بستگی دارد.

   همچنین زمان اجرای برنامه تیم ها در هر مرحله، حداکثر میتواند برابر یک سوم حاصلضرب تعداد تصاویر آموزشی در تعداد تصاویر آزمایشی (بر حسب ثانیه) باشد. بنابراین لازم است برنامه­ تیم­ها، نتایج شناسایی را به صورت برخط در فایل خروجی ذخیره کنند تا اگر در زمان مذکور، اجرای برنامه به پایان نرسید، ارزیابی تیم بر اساس نتایج حاصل شده در این زمان قابل انجام باشد (در صورتی که بعد از این زمان، خروجی­ای ذخیره نشده باشد، اجرای برنامه متوقف شده و امتیاز صفر برای تیم منظور خواهد شد).

ارزيابي علمي کار انجام شده:

   در اين قسمت، کدها و گزارش فني تيم­هاي شرکت کننده توسط داوران بررسي مي­گردد. متن گزارش فني بايد مرتب، کامل و دقيق باشد. روش مورد استفاده نيز بايد خلاقانه و با پشتوانه علمي باشد. روش‌هاي گزارش شده مي­ بايست به طور کامل در برنامه تيم­ها پياده­­سازي شده باشد. تيم‌هاي شرکت کننده مي‌بايست علاوه بر گزارش فني، ارائه شفاهي نيز از کار خود به عمل آورند.

   در این مرحله، تیم ­ها بر اساس داوری صورت گرفته، امتیازی بین صفر تا 30 دریافت خواهند کرد و جمع امتیاز ارزیابی عملی و ارزیابی علمی تیم های برتر را مشخص خواهد کرد.

ورودی و خروجی

ورودی: تنها ورودي برنامه تیم­ها در هریک از دو مرحله مسابقه، آدرس پوشه ای است که در آن تصاویر آزمایشی قرار داده شده است. برنامه ها باید تمام تصاویر موجود در این پوشه را یک به یک بررسی کرده و نتایج شناسایی را در فایل خروجی قرار دهند.

خروجی: برنامه هر يک از تيم‌هاي شرکت­کننده بايد یک فایل با نام تیم خود و با فرمت txt به عنوان خروجی بسازند. هر سطر از این فایل شامل نام یکی از تصاویر آزمایشی و نتیجه شناسایی می­باشد (بین این دو، یک فاصله (کاراکتر space) باید قرار داده شود). نتیجه شناسایی عددی است که شماره فرد شناسایی شده را طبق شماره­گذاری که در تصاویر آموزشی در اختیار قرار داده شده است، تعیین میکند (شماره ها از یک تا تعداد تصاویر آموزشی است). در صورت عدم شناسایی، باید عدد 1- در جلوی نام تصویر ذخیره شود.31/5/94 اعلام موارد درخواستی از تیم ها

31/5/94 بارگذاری داده های آموزشی برای استفاده تیم ها

1 2
آخر بعدی
حامیان
     

 


حامیان