Skip Navigation Links
تشخيص تقلب در اسناد علمي فارسي
تیم های ثبت نام شده
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
AISU زهراسیادتیIran Islamic Republic of
نوین تشخیص مژگان ممتازIran Islamic Republic of
غدیر مهدینیکنامIran Islamic Republic of
HKF محمد حسینساعدیIran Islamic Republic of
Plagiarism_Detectors عرفانهغرویIran Islamic Republic of
ABAN بهزادمختاریIran Islamic Republic of
پگاه سیدعباسحسینیIran Islamic Republic of
تیم های پذیرفته شده
نام تیموابستگینام مسئول تیمنام خانوادگی مسئول تیمکشور
نوین تشخیص مژگان ممتازIran Islamic Republic of
غدیر مهدینیکنامIran Islamic Republic of
Plagiarism_Detectors عرفانهغرویIran Islamic Republic of
1

هدف از این مسابقه ایجاد نرم‌افزاری به منظور شناسایی سرقت‌های ادبی در اسناد علمی فارسی است. این نوع سرقت‌ها شامل کپی کردن متن تمام یا بخشی از یک سند علمی دیگر بدون ارجاع دادن به منبع اصلی است.

شرح مسابقه

   در این مسابقه مجموعه‌ای از اسناد متنی فارسی به عنوان مجموعه مرجع در اختیار تیم‌ها قرار داده می‌شود. علاوه بر این مجموعه مرجع، تعدادی سند جدید به عنوان اسناد مشکوک در اختیار تیم‌ها قرار داده می‌شود تا شباهت‌های احتمالی بخش‌های مختلف آن با اسناد موجود در مجموعه مجموعه مرجع را شناسایی و گزارش نمایند.

ممکن است برای یک سند مشکوک، زیر مجموعه خاصی از مجموعه مرجع مشخص شود که در سند مشکوک مورد نظر تنها با این زیرمجموعه مقایسه شود.

قبل از برگزاری مسابقه پیکره‌ای از اسناد مرجع و مشکوک در اختیار تیم‌ها قرار داده می‌شود که می‌توانند در آموزش برنامه خود از آن استفاده نمایند.کمیته فنی :

     آقای مهندس محتاج

    آقای مهندس محصولی

کمیته داوران:

گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیر کبیربرای دسترسی به مجموعه داده آزمایشی مسابقه "تشخيص تقلب در اسناد علمي فارسي" بروی لینک کلیک نمائید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. کلیه تیم‌های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.
  2. استفاده از کدهای آزاد تابع قوانین مسابقات می‌باشد.
  3. شرکت­کنندگان بایستی برنامه خود را پیش از شرکت در مسابقه آموزش دهند و در روز مسابقه تنها به اجرای آن بپردازند.

نحوه دریافت اطلاعات فنی تیم ها به همراه موارد درخواستی اعلام خواهد شد.

ارزیابی

   ارزیابی تیم‌ها شامل دو بخش علمی و عملی است. امتیاز بخش عملی از 70 و امتیاز بخش علمی از 30 محاسبه خواهد شد.

معيار ارزيابي عملی:

  ارزیابی عملی تیم‌ها با استفاده از دو معیار دقت (Precision) و پوشش (Recall) و بر اساس یک فرمول خاص محاسبه خواهد شد.

ارزيابي علمي کار انجام شده:

   در اين قسمت، کدها و گزارش فني تيم ­هاي شرکت کننده توسط داوران بررسي مي­گردد. متن گزارش فني بايد مرتب، کامل و دقيق باشد. روش مورد استفاده نيز بايد خلاقانه و با پشتوانه علمي باشد. روش‌هاي گزارش شده مي­بايست به طور کامل در برنامه تيم­ها پياده­­ سازي شده باشد. تيم‌هاي شرکت کننده مي‌بايست علاوه بر گزارش فني، ارائه شفاهي نيز از کار خود به عمل آورند.

   در این مرحله، تیم­ ها بر اساس داوری صورت گرفته، امتیازی بین صفر تا 30 دریافت خواهند کرد و جمع امتیاز ارزیابی عملی و ارزیابی علمی تیم های برتر را مشخص خواهد کرد.

ورودی و خروجی

ورودی: در زمان برگزاری مسابقه مجموعه‌ای از اسناد به عنوان مجموعه مرجع و یک مجموعه سند به عنوان اسناد مشکوک در اختیار تیم‌ها قرار داده خواهد شد.

خروجی: برنامه هر يک از تيم‌هاي شرکت­ کننده بايد اسناد مشکوک را بررسی و موارد سرقت ادبی یافته شده را مطابق قالب خواسته شده گزارش نماید.31/5/94 اعلام موارد درخواستی از تیم ها

31/5/94 بارگذاری داده های آموزشی برای استفاده تیم ها

1 2
آخر بعدی
حامیان
     

 


حامیان