Skip Navigation Links
زمان آغاز مراحل پذیرش تیم های شرکت کننده در جشنواره

به اطلاع کلیه تیم های شرکت کننده در جشنواره بین المللی رباتیک و هوض مصنوعی میرساند، مراحل پذیرش تیم ها از ساعت 11 صبح روز شنبه آغاز شده و دو روز اول جشنواره به پذیرش و آماده سازی تیمها اختصاص دارد. از روز دوشنبه و پس از مراسم افتتاحیه مسابقات رسما آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.


حامیان
     

 


حامیان