Skip Navigation Links
جشنواره رباتیک امیرکبیر

لیگ ربات های صنعتی با رویکرد کاربرد ربات ها در صنعت ایجاد شده است، تا برای ارائه ربات هایی که با اهداف صنعتی طراحی و ساخته شده ­اند بستری مناسب فراهم کند. این لیگ امکان معرفی محصولات و ربات های صنعتی جهت جذب سرمایه گذار و تجاری سازی را به دانشجویان و محققانی که در این زمینه مشغول به فعالیت هستند را می دهد.


حامیان
     

 


حامیان