Skip Navigation Links
اطلاعات شرکت کننده ها

لطفاً اطلاعات زیر را با دقت بخوانید.

در این بخش اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام و شرکت در پنجمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک و سومین دوره مسابقات بین المللی هوس مصنوعی جام دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اولین دوره مسابقات بین­ المللی فیراکاپ آزاد ایران آورده شده است.

سرپرست تیم های شرکت کننده لازم است ابتدا در صفحه ثبت نام نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند. در این صفحه باید اطلاعات تیم خود شامل نام تیم، نام اعضای تیم و مستندات مربوط به تیم را وارد نمایند. مستندات برای کمیته فنی هر لیگ به صورت خودکار ارسال می­شود،  پس از اتمام بررسی های صلاحیت لازم تیم های پیش ثبت نامی توسط کمیته فنی و اعلام اسامی تیم های حائز شرایط جهت شرکت در مسابقات رباتیک، سرپرستان تیم های حائز شرایط پیش از شروع این رویداد بزرگ علمی می بایست نسبت به پرداخت مالی هزینه شرکت در مسابقات اقدام نمایند

ثبت نام قطعی زمانی انجام می گیرد که تمامی هزینه های مربوط به تیم و اعضای تیم پرداخت گردد. 

انصراف از شرکت در مسابقات بعد از پرداخت هزینه مالی تا دو هفته قبل از برگزاری جشنواره بدون پرداخت هزینه ای امکانپذیر می باشد درغیر این صورت مبلغ 30% از کل هزینه پرداختی کسر و مابقی مبلغ در اختیار تیم انصراف دهنده قرار میگیرد. برای این منظور تیم ها می بایست نام تیم و درخواست خود را به آدرس ثبت نام دبیرخانه جشنواره  ایمیل نمایند. لازم است تیم ها جهت استرداد مبلغ واریزی در روزهای پذیرش جشنواره به بخش پذیرش مراجعه کرده و نسبت به دریافت وجه پرداختی خود اقدام نمایند. 


حامیان
     

 


حامیان