Skip Navigation Links
ربات های ترابری A_غیرایرانی
1

در لیگ ترانسپورتر ( رباتهای جا به جا کننده) سعی شده است رباتی ساخته شود که بتواند به دنیای صنعت نزدیک تر باشدزمین این مسابقات محیط شبیه سازی شده ای از یک انبار بسیار بزرگ است. در این انبار به رباتی احتیاج داریم که بتوانند اجناس ورودی به انبار را به اتاقهای مخصوص خود ببرد. این ربات در کنار درب ورودی انبار منتظر می ماند و هرگاه کالایی به انبار وارد شود آن را با طی مسیر مشخص به محل مورد نظر می برد. همچنین در مواقع نیاز این ربات باید بتواند اجناسی که قرار است از انبار خارج شوند را از محل خود خارج کرده و آنها را  تا جلوی درب انبار حمل کند.

 

این لیگ برای دانش آموزان غیرایرانی مقیم ایران طراحی گردیده و شرکت برای عموم در این لیگ آزاد نمی باشد.

 

آدرس پست الکترونیکی :

autcup2016junior@gmail.com

آدرس کانال مسابقات دانش آموزی مسابقات در تلگرام :

telegram.me/AUTCUP2016JUNIOR

 مقام اول:

Torbo (مدرسه سفیران مهر آسمان(تهران))

مقام دوم:

تیم آریانا ربات (مدرسه معرفت ورامین)

مقام سوم:

Arnema-Junior (مدرسه معرفت ورامین)سرپرست لیگ:

سامیا کریمی، دانشگاه ازمیر ترکیه

 

اعضای کمیته فنی:

حسین مهدی پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

زهرا ناصری، موسسه آموزشی آل طه، تهران

راشد امینی، موسسه آموزش عالی شهاب دانش قم

شهاب فاضل، موسسه آموزش عالی شهاب دانش قم

 
اعضای کمیته اجرایی:

حامد حمیدی منفرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

گلنوش کامیاب، دانشگاه خوارزمیقوانین لیگ ربات های ترنسپورتر(نوع الف) را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.1

حامیان

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان    
   
   

 


sponsors

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان