Skip Navigation Links
معرفی

رقابت بسکتبال یکی دیگر از بخش­ هایی است که امسال در لیگ المپیک ربات های انسان نما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد گردید. در این لیگ مهارت هایی از قبیل شوت کردن توپ، راه رفتن و حفظ تعادل شروط لازم برای موفقیت شرکت کنندگان در این بخش از رقابت می باشد و از چالش های اصلی این مسابقات می توان به پرتاپ توپ به سمت سبدهایی با رنگ­ های مشخص اشاره نمود. امید است در آینده، این رقابت ها با حضور ربات­ های بیشتری برگزار خواهد گردد.


حامیان

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان    
   
   

 


sponsors

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان