Skip Navigation Links
معرفی

امروزه رباتهای پرنده کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله فیلمبرداری و فیلم سازی، نقشه برداری، بازرسی و نظارت از تاسیسات پیدا کرده اند. با این حال کمبودهایی در زمینه هوشمند سازی و افزایش قابلیت اطمینان این وسایل پرنده وجود دارد و برای اصلاح آنها پژوهشهای مختلفی در حال انجام است. وابستگی به سیستمهای موقعیت یابی ماهواره ای و عدم توانایی تشخیص موانع محیطی دو مورد از مهمترین کاستی هایی است که در اکثر رباتهای پرنده تجاری و صنعتی وجود دارد. یک ربات پرنده که برای مسیریابی و حرکت خودکار به سیستمهای موقعیت یابی ماهواره ای وابسته نباشد و بتواند به صورت خودکار از برخورد با موانع موجود در مسیر اجتناب کند، قابلیت اطمینان و کارایی به مراتب بیشتری خواهد داشت.

در همین راستا، در ششمین دوره از مسابقات رباتیک جام دانشگاه امیرکبیر (AUTCup)، رقابتهای لیگ رباتهای پرنده با ابعاد کوچک (MAV) با تمرکز بر هوشمند سازی رباتهای پرنده برگزار خواهد شد. این مسابقات در محیط داخل ساختمان (Indoor) انجام می شود تا امکان استفاده از موقعیت یابی ماهواره ای وجود نداشته باشد و به دلیل مشخصات زمین مسابقات، تشخیص و اجتناب از برخورد با موانع برای حرکت ربات ضروری باشد. قوانین این دوره از مسابقات به گونه ای طراحی شده است که هوشمند سازی ربات در سطوح مختلف (ساده تا پیچیده) از امتیاز ویژه ای برخوردار خواهد بود.


حامیان

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان    
   
   

 


sponsors

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان