Skip Navigation Links
معرفی

 

بر اساس گزارشات موجود ایران سومين کشور دنیا از لحاظ مین‌هاي دفن شده است. در طول ۸ سال جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران بالغ بر ۱۶ ميليون مین در سرزمین‌هاي مرزي غرب و جنوب کشور کاشته شده است که بعضا بعلت دور افتاده و صعب‌العبور بودن مناطق خنثی نشده باقی مانده و همه ساله افراد زيادي را از بین مردم عادي و نظامیان قربانی می‌کند. استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، هنوز در معرض خطر انفجار مین‌هاي باقیمانده از بیست سال پیش هستند. کشف و خنثی‌سازی مين‌ها کار بسیار خطرناک و پرهزینه است. این امید وجود دارد که ربات‌هاي مین‌ياب بتوانند این خطر را رفع نموده و تلفات انسانی و هزینه مین‌یابی را کاهش دهند.
یک ربات مين‌ياب می‌بایست قادر باشد تمامی مین‌هاي موجود در یک ناحیه را کشف، خنثی و یا نابود سازد. ممکن است تکنولوژی امروز ربات‌ها اجازه داشتن چنين رباتی را در آینده نزدیک ندهد. با این حال در مسابقات مین‌ياب قصد داريم تا در حد ممکن تلاش‌هاي علمی و فنی مربوطه را به این هدف نزدیک نماییم.

 

کانال تلگرام خبری و اطلاع رسانی گروه ربات های مین یاب  به آدرس زیر بوده و کلیه اطلاع رسانی ها از این طریق صورت خواهد پذیرفت:

https://telegram.me/deminer_robo

همچنین برای ارتباط سریعتر میتوانید پیام های خود را به کاربر زیر در تلگرام ارسال نمائید:

@RoboDeminer


حامیان

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان    
   
   

 


sponsors

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان