Skip Navigation Links
معرفی

در لیگ ترانسپورتر ( رباتهای جا به جا کننده) سعی شده است رباتی ساخته شود که بتواند به دنیای صنعت نزدیک تر باشدزمین این مسابقات محیط شبیه سازی شده ای از یک انبار بسیار بزرگ است. در این انبار به رباتی احتیاج داریم که بتوانند اجناس ورودی به انبار را به اتاقهای مخصوص خود ببرد. این ربات در کنار درب ورودی انبار منتظر می ماند و هرگاه کالایی به انبار وارد شود آن را با طی مسیر مشخص به محل مورد نظر می برد. همچنین در مواقع نیاز این ربات باید بتواند اجناسی که قرار است از انبار خارج شوند را از محل خود خارج کرده و آنها را  تا جلوی درب انبار حمل کند.

 

این لیگ برای دانش آموزان غیرایرانی مقیم ایران طراحی گردیده و شرکت برای عموم در این لیگ آزاد نمی باشد.

 

آدرس پست الکترونیکی :

autcup2016junior@gmail.com

آدرس کانال مسابقات دانش آموزی مسابقات در تلگرام :

telegram.me/AUTCUP2016JUNIOR


حامیان

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان    
   
   

 


sponsors

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان