Skip Navigation Links
ربات های ترابری پیشرفته
1

در لیگ ترانسپورتر (رباتهای جا به جا کننده) سعی شده است رباتی ساخته شود که بتواند به دنیای صنعت نزدیک تر باشد. زمین این مسابقات محیط شبیه سازی شده ای از یک انبار بسیار بزرگ است. در این انبار به رباتی احتیاج داریم که بتوانند اجناس ورودی به انبار را به اتاقهای مخصوص خود ببرد. این ربات در کنار درب ورودی انبار منتظر می ماند و هرگاه کالایی به انبار وارد شود آن را با طی مسیر مشخص به محل مورد نظر می برد. همچنین در مواقع نیاز این ربات باید بتواند اجناسی که قرار است از انبار خارج شوند را از محل خود خارج کرده و آنها را  تا جلوی درب انبار حمل کند.

این لیگ برای دانشجویان غیرایرانی مقیم ایران طراحی گردیده و شرکت برای عموم در این لیگ آزاد نمی باشد.

 

آدرس پست الکترونیکی :

autcup2016junior@gmail.com

آدرس کانال تلگرام لیگ ترابری در مسابقات بین المللی رباتیک امیرکبیر :

telegram.me/AUTCUP2016JUNIOR

 مقام اول:

Ultra

مقام دوم:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

مقام سوم:

Arnema Transporter (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر)سرپرست لیگ:

سامیا کریمی، دانشگاه ازمیر ترکیه

 

اعضای کمیته فنی:

حسین مهدی پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

محمد طیبی، دانشگاه تهران

هادی شریفی، دانشگاه پیام نور اصفهان

پدرام زنگنه، دانشگاه صنعتی شریف

 
اعضای کمیته اجرایی:

حامد حمیدی منفرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

شایان خرسندی، دانشگاه علم و صنعت ایران

علی اویسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرققوانین لیگ ربات های ترابری پیشرفته را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.1

حامیان

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان    
   
   

 


sponsors

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان