Skip Navigation Links
AndroSot
1

لیگ Androsot بر مبنای استفاده از رباتهای Humanoid می باشد. در این لیگ ربات های اتوماتیک به صورت 3 به 3 مقابل یکدیگر به رقابت می پردازند. در این لیگ ربات ها فاقد سیستم پردازش تصویر می باشند و تنها ربات دروازبان مجاز به استفاده از سیستم پردازش تصویر بر روی خود است. تمامی ربات ها بر بالای سر خود دارای یک الگوی معرف به صورت استاندارد خواهند بود.

به منظور کنترل ربات ها تصاویر گرفته شده توسط دوربین نصب شده بر بالای زمین به سیستم های مرکزی تیم ها ارسال میشود. پس از پردازش تصاویر، دستورات حرکتی توسط سیستم مرکزی و به صورت بیسیم به ربات ها ارسال میشود.

ویژگی های این لیگ به قرار زیر است:

  • هر تیم شامل 3 ربات می باشد. تنها دروازبان تیم مجاز به استفاده از سیستم پردازش تصویر محلی است.
  • هر تیم یک کامپیوتر برای پردازش تصاویر و ارسال دستورات کنترلی برای ربات ها دارد.
  • برای هر تیم یک دوربین در بالای زمین نصب می شود.

زمین مسابقه دارای ابعاد داخلی 220*180 سانتیمتر و برنگ مشکی و احاطه شده با دیواره هایی به ارتفاع 5 سانتیمتر برنگ سفید می باشد.

بازی در دو نیمه 7 دقیقه ای با زمان استراحت 5 دقیقه و با استفاده از توپ گلف نارنجی برگزار میشود.

 قوانین لیگ AndroSot را می توانید درلینک زیرمشاهده نمایید.

AndroSot Game Rules

Total_scheme_of_AndroSot_3vs3_Game_rules

 1

حامیان

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان    
   
   

 


sponsors

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان