Skip Navigation Links
RoboSot
1

در لیگ RoboSot مسابقه فوتبال بین دو تیم که هر تیم شامل دو یا سه ربات است برگزار می شود. در این مسابقه یکی از ربات ها می تواند دروازه بان باشد. همچنین تنها سه نفر از اعضا تیم می توانند در کنار زمین حضور یابند، یکی به عنوان مدیر، دیگری به عنوان مربی و نفر سوم به عنوان تمرین دهنده است.
در این لیگ دوربین بیرونی وجود دارد ندارد و هر ربات باید دوربین برو روی خود داشته باشد. ربات ها باید به طور کامل خودمختار کنترل شوند و همچنین می توانند با ربات های هم تیمی خود ارتباط برقرار کنند. همچنین باید بتوانند با سیگنال هایی که از سوی داور برای شروع، توقف و دیگر موارد ارسال می شود ارتباط برقرار کنند.
ابعاد هر ربات بایستی کوچکتر از 35 سانتی متر در 35 سانتی متر باشد و در ارتفاع هیچ محدودیتی ندارد. توپ بازی، توپ فوتبال نارنجی با قطر 10 تا 12 سانتیمتر است و ابعاد زمین بازی 750 سانتی متر در 550 سانتی متر است.قوانین لیگ RoboSot را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.

 


1

حامیان

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان    
   
   

 


sponsors

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان