Skip Navigation Links
اطلاعات شرکت کننده ها

لطفاً اطلاعات زیر را با دقت بخوانید.

در این بخش اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام و شرکت در ششمین جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی جام دانشگاه صنعتی امیرکبیر آورده شده است.

سرپرست تیم های شرکت کننده لازم است ابتدا در صفحه ثبت نام نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند. در این صفحه باید اطلاعات تیم خود شامل نام تیم، نام اعضای تیم و مستندات مربوط به تیم را وارد نمایند. مستندات برای کمیته فنی هر لیگ به صورت خودکار ارسال می­شود،  پس از اتمام بررسی های صلاحیت لازم تیم های پیش ثبت نامی توسط کمیته فنی و اعلام اسامی تیم های حائز شرایط جهت شرکت در مسابقات رباتیک، سرپرستان تیم های حائز شرایط پیش از شروع این رویداد بزرگ علمی می بایست نسبت به پرداخت مالی هزینه شرکت در مسابقات اقدام نمایند

ثبت نام قطعی زمانی انجام می گیرد که تمامی هزینه های مربوط به تیم و اعضای تیم پرداخت گردد. 

انصراف از شرکت در مسابقات بعد از پرداخت هزینه حضور  تا یک هفته قبل از برگزاری جشنواره با کسر 15% از هزینه پرداخت شده انجام میگردد و بعد از آن تاریخ  امکان استرداد هزینه پرداخت شده وجود ندارد.برای این منظور تیم ها می بایست نام تیم و درخواست خود را به آدرس ثبت نام دبیرخانه جشنواره  ایمیل نمایند. لازم است تیم ها جهت استرداد مبلغ واریزی در روزهای پذیرش جشنواره به بخش پذیرش مراجعه کرده و نسبت به دریافت وجه پرداختی خود اقدام نمایند. 


حامیان

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان    
   
   

 


sponsors

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان