Skip Navigation Links
اطلاعات حمل و نقل

مسیرهای دسترسی به تهران:

با هواپیما:

فرودگاه مهراباد فرودگاه اصلی تهران برای مسیرهای داخلی است. این فرودگاه که در غرب تهران و در نزدیکی میدان آزادی واقع است.

با قطار:

ایستگاه راه آهن تهران در جنوب شهر تهران و در میدان راه آهن قرار دارد. میدان راه آهن در جنوب خیابان ولیعصر قرار دارد.

با اتوبوس:

در تهران چهار پایانه اتوبوسرانی وجود دارد.

پایانه بیهقی از شمال به بزرگراه آفریقا، از جنوب به بزرگراه شهید مدرس، از شرق به بزرگراه رسالت و از غرب به میدان آرژانتین منتهی می‌شود.

پایانه جنوب از سمت شمال، به خيابان شهيد تقوي (خط BRT شهيد افشاراز جنوب به اتوبان بعثت، از سمت غرب به خيابان شهيد بخارايي و از شرق به خيابان عباسي محدود مي‌شود.

پایانه غرب در شمال میدان آزادی قرار دارد و به خط یک BRT دسترسی دارد.

پایانه شرق  از شمال به خيابان دماوند، از جنوب به بزرگراه شهيد ياسيني، از شرق به توقفگاه خط يك سامانه اتوبوس‌هاي تندرو و از غرب به پارك عطار منتهي مي‌شود.

 

مسیر های دسترسی به درب خیابان ولیعصر دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

 

مسیر اصلی شماره 1 از سمت جنوب:

اتوبوس:از سمت جنوب و مرکز شهر و سوار شدن اتوبوس های BRT خط 7 (تمام اتوبوس های BRT خیابان ولیعصر از این مسیر عبور میکنند) و پیاده شدن در ایستگاه چهار راه ولیعصر طی مسیر از طریق زیر گذر و ورود به خیابان ولیعصر شمال، طی مسیر 300 متر به سمت شمال

 

تاکسی: از سمت جنوب و مرکز شهر و سوار شدن تاکسی و پیاده شدن در روبروی خیابان بزرگمهر در خیابان ولیعصر

 

مترو: از سمت جنوب خط 1 مترو پیاده شدن در ایستگاه دروازه دولت،انتخاب خط اکباتان،ارم سبز و پیاده شدن در ایستگاه ولیعصر. طی مسیر از طریق زیر گذر و ورود به خیابان ولیعصر شمال، طی مسیر 300 متر به سمت شمال

از سمت جنوب،جنوب غرب و مرکز و سوار شدن خط 3 (آزادگان،قائم) و پیاده شدن در ایستگاه ولیعصر.طی مسیر از طریق زیر گذر و ورود به خیابان ولیعصر شمال، طی مسیر 300 متر به سمت شمال

 

مسیر اصلی شماره 2 از سمت شمال:

اتوبوس:از سمت شمال و مرکز شهر و سوار شدن اتوبوس های BRT خط 7 (تمام اتوبوس های BRT خیابان ولیعصر از این مسیر عبور میکنند) و پیاده شدن در ایستگاه چهار راه ولیعصر، طی مسیر از طریق زیر گذر و ورود به خیابان ولیعصر شمال، طی مسیر 300 متر به سمت شمال

 

تاکسی: مسیر شمال به جنوب خیابان ولیعصر برای سواری بسته است. برای دسترسی به دانشگاه امیرکبیر باید از خیابان حافظ و درب حافظ دانشگاه استفاده شود و یا با تاکسی به خیابان فلسطین رفته و تقاطع خیابان بزرگمهر پیاده شده و به سمت شرق حرکت کنید تا به خیابان ولیعصر برسید.

 

مترو: از سمت شمال خط 1 مترو پیاده شدن در ایستگاه دروازه دولت،انتخاب خط اکباتان،ارم سبز و پیاده شدن در ایستگاه ولیعصر.طی مسیر از طریق زیر گذر و ورود به خیابان ولیعصر شمال، طی مسیر 300 متر به سمت شمال

 

مسیر اصلی شماره 3 از سمت شرق:

اتوبوس:از سمت شرق و سوار شدن اتوبوس های BRT خط 1 (تمام اتوبوس های BRT تهرانپارس-آزادی از این مسیر عبور میکنند) و پیاده شدن در ایستگاه چهار راه ولیعصر طی مسیر از طریق زیر گذر و ورود به خیابان ولیعصر شمال، طی مسیر 300 متر به سمت شمال

 

تاکسی: از سمت شرق با صدا زدن کلمه چهار راه ولیعصر سوار شدن تاکسی و پیاده شدن در ضلع شرقی چهار راه ولیعصر(نکته:توقف تاکسی در حد فاصل 250 متری این تقاطع در ضلع شرقی ممنوع میباشد و ممکن است راننده درست در تقاطع نگه ندارد)

 

مترو: از سمت شرق خط 4 مترو پیاده شدن در ایستگاه ولیعصر.طی مسیر از طریق زیر گذر و ورود به خیابان ولیعصر شمال، طی مسیر 300 متر به سمت شمال

از سمت شرق خط 2 مترو پیاده شدن در ایستگاه دروازه شمیران،انتخاب خط 4 و پیاده شدن در ایستگاه ولیعصر و طی مسیر از طریق زیر گذر و ورود به خیابان ولیعصر شمال، طی مسیر 300 متر به سمت شمال

 

مسیر اصلی شماره 4 از سمت غرب:

اتوبوس:از سمت غرب و سوار شدن اتوبوس های BRT خط 1 (تمام اتوبوس های BRT آزادی-تهرانپارس از این مسیر عبور میکنند) و پیاده شدن در ایستگاه چهار راه ولیعصر طی مسیر از طریق زیر گذر و ورود به خیابان ولیعصر شمال، طی مسیر 300 متر به سمت شمال

 

تاکسی: از سمت غرب با صدا زدن کلمه چهار راه ولیعصر، سوار شدن تاکسی و پیاده شدن در ضلع غربی چهار راه ولیعصر، طی مسیر از طریق زیر گذر و ورود به خیابان ولیعصر شمال، طی مسیر 300 متر به سمت شمال

 

مترو: از سمت غرب و میدان آزادی،میدان انقلاب، سوار شدن به خط متر شهید کلاهدوز و پیاده شدن در ایستگاه ولیعصر.طی مسیر از طریق زیر گذر و ورود به خیابان ولیعصر شمال، طی مسیر 300 متر به سمت شمال

 
نقسه مترو تهران:

 

نقشه BRT تهران:

 


حامیان

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان    
   
   

 


sponsors

 

    برگزار کنندگان    
   
    حامیان