Skip Navigation Links
معرفی

لیگ امداد و مدیریت بحران، یک لیگ دانش آموزی می باشد و  در دو رده زیر 14 سال و زیر 19 سال برگزار می شود. زمین مسابقه شبیه سازی ای از یک ساختمان مخروبه است که رباتها باید در آن به صورت خودکار بسته های امداد را پیدا کرده و آنها را به مصدومین برساند.

تصور کنید زمین لرزه ای اتفاق افتاده است و افرادی در داخل یک ساختمان حبس شده اند. برخی از این افراد زخمی شده اند و نیاز به امداد رسانی دارند. سایر افراد نیز به آب و غذا احتیاج دارند. در این ساختمان اتاقی وجود دارد که در آن غذا و دارو به مقدار کافی موجود است ولی درب آن به دلیل آوار مصدود شده است و افراد نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند. موقعیت مصدومین قبلا مشخص شده است ولی به دلایلی امدادرسانی به آنها مقدور نیست. به رباتی احتیاج است تا وارد این ساختمان شده و بسته های غذا و دارو را از اتاق خارج کرده و به افراد حبس شده بدهد.