Skip Navigation Links
کمیته فنی

سرپرست لیگ:

حسین مهدی پور, دانشگاه آزاد اسلامی

اعضای کمیته فنی و اجرایی:

ناصر عباس حقیقت، دانشگاه آزاد ااسلامی

ارتباط با اعضای کمیته فنی:

Fira.youth@gmail.com