Skip Navigation Links
کمیته فنی

سرپرست لیگ:

محمد رفیعی, دانشگاه آزاد اسلامی

اعضای کمیته فنی و اجرایی:

حسین مهدی پور, دانشگاه آزاد اسلامی

ارتباط با اعضای کمیته فنی:

Fira.youth@gmail.com