Skip Navigation Links
قوانین

نسخه 2.0  قوانین المپیک ربات های چرخ دار (به روز رسانی در تاریخ 26 بهمن 1396) را در این لینک می توانید مشاهده نمایید.

توجه: ارسال گزارش فنی برای این لیگ الزامی نیست.