Skip Navigation Links
معرفی

هدف لیگ خلاقیت در رباتیک تولید نسلی خلاق و پژوهشگر و آینده ساز برای جامعه در سایه گسترش علم رباتیک است. از جمله اهدافی که مسائل مطرح شده در این لیگ در قالب موضوع مسابقات دنبال می ­شود بهبود مسئله مطرح شده و فرهنگ­ سازی آن توسط نسل جوان و آینده­ ساز می ­باشد.

از شرکت­ کنندگان در این لیگ انتظار می­ رود تا به طراحی، ساخت و ارائه ایده ­های خلاقانه خود در راستای موضوع مطرح شده توسط کمیته فنی مسابقات بپردازند. در مورد ایده ی مطرح شده توسط شرکت­ کنندگان هیچ محدودیتی در ساخت و بکارگیری مواد مختلف و همچنین در نوع کارایی محصول نهایی وجود ندارد. پس شرکت ­کنندگان می ­توانند به راحتی خلاقیت، نوآوری و ایده ­های خود را بکار گیرند.

این لیگ مناسب دانش آموزان کمتر از 14 سال است و تعداد شرکت کنندگان در هر تیم بین 1 الی 4 نفر می باشد.