Skip Navigation Links
ربات های پرنده (FIRA Air_Drone)
1

هدف از برگزاری مسابقات ربات های پرنده در مسابقات جهانی رباتیک فیرا، تشویق محققان و پژوهشگران این حوزه برای حل چالش های فنی موجود در خصوص ربات های پرنده است. این چالش های فنی غالبا در زمینه هوشمندسازی ربات های پرنده و برای افزایش کارایی و ساده سازی استفاده از آنها است. به منظور تسریع فرایند پژوهش و کاهش هزینه ها، این مسابقات با تمرکز روی ربات های پرنده با ابعاد کوچک (MAV) و در محیط داخل ساختمان برگزار می شود.

 مقام اول:

SAMAUAV (دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنت آباد)

مقام دوم:

SAMEN (مستقل)

مقام سوم:

HUMAY (Arya Humay Fartak Engineering & Technology Co.)

رقابت فنی:

-

 

 قوانین لیگ ربات های پرنده را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.

توجه: ارسال گزارش فنی برای این لیگ الزامی است.سرپرست لیگ:

فرزاد احمدی نژاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اعضای کمیته فنی و اجرایی:

میر علیرضا اطهاری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

مسعود حیدری،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نیما قفلگری، دانشگاه تهران

سعید بخشی گرمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سجاد سراج زاده، دانشگاه آزاد

ارتباط با اعضای کمیته فنی:

aut2018drone@gmail.com1