Skip Navigation Links
شرکت کننده ها

به اطلاع کلیه تیم های علاقه مند جهت شرکت در جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی امیرکبیر میرساند، قالب آماده سازی گزارش برای شرکت در مسابقات بین المللی رباتیک در دو بخش مسابقات AUTCup  به زبان های انگلیسی و فارسی می باشد. ملاک ارزیابی فنی تیم ها در این مسابقات گزارشی است که توسط تیم ها آماده و برای کمیته های فنی هر لیگ ارسال میگردد. تیم ها با توجه به نکات گفته شده در قالب گزارش خود را آماد ه کرده و با فرمت مناسب که در پرتال ثبت نامی تیم ها ذکر میگردد، بارگذاری کنند.

هر لیگ بسته به نیاز فنی خود از تیم های شرکت کننده مدارک تکمیلی دیگری را جهت بررسی صلاحیت تیم ها جهت شرکت در مسابقات دریافت می نماید. بنابراین توصیه میگردد تا تیم های علاقه مند جهت شرکت در مسابقات این دوره با مراجعه به صفحات لیگ خود از مدارک مورد نیاز جهت شرکت اطلاع یافته و نسبت به ارسال به موقع آن مبادرت ورزند.

دریافت قالب گزارش فارسی

دریافت قالب گزارش انگلیسی

1