Skip Navigation Links
بازشناسی اشیاء با نمونه‌های آموزشی کم
1

اغلب سامانه‌های بازشناسی اشیاء برای شناسایی دسته‌های مشخص از اشیاء و با استفاده از تعداد زیادی نمونه آموزشی برای هر دسته از اشیاء توسعه داده می‌شوند. در عمل در بسیاری از موارد ممکن است که نیازمند بازشناسی یک شیء با تعداد کمی نمونه آموزشی از آن شیء باشیم. هدف این مسابقه توسعه سامانه‌ای است که با دریافت تعداد کمی تصویر آموزشی از یک شیء، مثلا 10 تصویر از زوایای مختلف یک نمونه مشخص از یک دسته اشیاء، قادر به شناسایی نمونه‌های دیگری از آن دسته باشد. در زمان برگزاری این مسابقه مجموعه ای از داده‌های آموزشی مربوط به یک شیء و تعدادی تصویر آزمایشی در اختیار برنامه تیم‌های شرکت کننده قرار داده می‌شود و برنامه تیم‌های می‌بایست به صورت خودکار و تنها با استفاده از همین تعداد نمونه آموزشی، شیء مورد نظر را در تصاویر آزمایشی پیدا کرده و گزارش کند.

 

 

 

زمان بندی ثبت نام لیگ های هوش مصنوعی

1- آخرین مهلت ثبت نام و ارسال گزارش فنی: 25 بهمن ماه

2- ارزیابی و تایید اولیه تیم ها بلافاصله بعد از ارسال گزارش فنی شروع خواهد شد.

3- آخرین مهلت ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه ثبت نام: 30 بهمن ماه

 


ارزیابی

   شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس تعداد تشخیص‌های درست و غلط ارزیابی خواهند شد.

قوانین لیگ

1-  کلیه تیم های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.

2-     خروجی برنامه بایستی به شکل برخط ثبت شود.کمیته فنی:

دکتر صفابخش : مسئول

دکتر نیک آبادی

ارتباط با اعضای کمیته فنی:
nickabadi@aut.ac.ir
 

 1

برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners