Skip Navigation Links
بازشناسی چهره در تصویر
1

یکی از پیچیده­ترین قابلیت­های سیستم بینایی انسان، قابلیت شناسایی چهره افراد مختلف است، تا جایی که گاهی با دیدن تنها یک تصویر از چهره یک فرد ناشناس، مغز انسان قادر است چهره آن فرد را که در حالت دیگری تصویر­برداری شده است (مثلا از زاویه­ای دیگر و با شرایط نوری متفاوت) در کوتاه­ترین زمان ممکن، شناسایی کند. هدف از این مسابقه، ارائه روش­هایی برای بازشناسی خودکار چهره انسان است. در این مسابقه،  نمونه‌هایی از تصاویر چهره چند فرد و تعدادی تصویر آزمایشی در اختیار هر یک از تیم‌ها قرار داده می‌شود و برنامه هر یک از تیم‌ها می‌بایست چهره هر یک از افراد مذکور را در تصاویر مورد نظر جستجو و نتایج جستجوی خود را گزارش کند. در صورت یافتن چهره هر یک از افراد مورد نظر در یک تصویر باید شماره فرد مربوطه (طبق شماره­گذاری که در مجموعه آموزشی از قبل تعیین شده است) و در صورت عدم یافتن صورت انسان و یا عدم شناسایی فرد، مقدار 1- گزارش می شود.

 

 

 

زمان بندی ثبت نام لیگ های هوش مصنوعی

1- آخرین مهلت ثبت نام و ارسال گزارش فنی: 25 بهمن ماه

2- ارزیابی و تایید اولیه تیم ها بلافاصله بعد از ارسال گزارش فنی شروع خواهد شد.

3- آخرین مهلت ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه ثبت نام: 30 بهمن ماه

 


ارزیابی

شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس تعداد تشخیص‌های درست و غلط ارزیابی خواهند شد.

ورودی و خروجی

ورودی: تنها ورودي برنامه تیم­ها در هریک از دو مرحله مسابقه، آدرس فولدر تصاویر آموزشی و آدرس یک فایل متنی است که در هر سطر آن آدرس دقیق یک تصویر آزمایشی قرار داده شده است. برنامه ها باید تمام تصاویر موجود در این فایل را یک به یک بررسی کرده و نتایج شناسایی را در فایل خروجی قرار دهند.

خروجی: برنامه هر يک از تيم‌هاي شرکت­کننده بايد یک فایل با نام تیم خود و با فرمت txt به عنوان خروجی بسازند. هر سطر از این فایل شامل نام یکی از تصاویر آزمایشی و نتیجه شناسایی می­باشد (بین این دو، یک فاصله (کاراکتر space) باید قرار داده شود). نتیجه شناسایی عددی است که شماره فرد شناسایی شده را طبق شماره­گذاری که در تصاویر آموزشی در اختیار قرار داده شده است، تعیین میکند. در صورت عدم شناسایی، باید عدد 1- در جلوی نام تصویر ذخیره شود.

قوانین لیگ

1-  کلیه تیم های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.

2-     خروجی برنامه بایستی به شکل برخط ثبت شود.مسئول اجرائی لیگ:

مهندس عباسی

کمیته فنی:

دکتر رحمتی : مسئول

دکتر صفابخش

دکتر نیک آبادی

ارتباط با اعضای کمیته فنی:

nickabadi@aut.ac.ir
 

 1

برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners