Skip Navigation Links
ماموریت غیرممکن زیر 14سال
1

این لیگ در دو زیربخش مقدماتی (Primery) و پیشرفته (Secondary) برگزار می‌شود. هدف هر دو زیربخش، آن است که شرکت کنندگان در محل مسابقات به طورکامل مراحل ساخت یک ربات را بدون استفاده از قطعات پیش ساخته طی نمایند. تفاوت دو زیربخش مقدماتی و پیشرفته تنها در رده‌ی سنی شرکت کنندگان آن‌ها می‌باشد. جزئیات بیشتر در مورد نحوه‌ی برگزاری، دانش فنی مورد نیاز در هر بخش و ... در فایل قوانین موجود است.

 

گپ و گفتی با شرکت کنندکان عزیز را در این لینک دردسترس می باشد.


سرپرست لیگ:

حسن نوذری, دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران

محمد ساکی ، دانشگاه صنعتی شریف

فروزان فلاح، دانشگاه تربیت مدرس

پیام ریگی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی اسماعیلی، دانشگاه خوارزمی

حامد زینال زاده، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صبا سادات امین، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

ارتباط با اعضای کمیته فنی:

autcup.mission_impossible@yahoo.com1

برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners