Skip Navigation Links

در علم رباتیک شاخه های متعددی از سایر علوم مانند کنترل، الکترونیک، برنامه نویسی و الگوریتم دخیل هستند. این لیگ به طور خاص بر بخش برنامه نویسی و الگوریتم تمرکز دارد. دانش آموزان با شرکت در این لیگ می‌توانند مهارت های خود در زمینه های برنامه نویسی، طراحی الگوریتم و تبدیل الگوریتم به کد را محک بزنند و با سایر دانش آموزان به رقابت بپردازند. این لیگ برای اولین بار است که مسابقات فیراکاپ آزاد ایران برگزار می شود و در تلاش هستیم برای دوره بعد مسابقات به پیشنهاد کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران فیرا و همکاری و حمایت شما شرکت کنندگان محترم، این بخش به عنوان یکی از بخش های اصلی مسابقات جهانی رباتیک فیرا محسوب گردد.  در این لیگ دانش آموزان با چالش های برنامه نویسی با موضوع بهینه سازی، انرژی و هوشمند سازی روبرو می شوند که باید به کمک مهارت های برنامه نویسی خود این چالش ها را حل کنند و برای مسایل راه حل مناسب را پیدا کنند.  1

برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

Organizers

 

Educational Partners

 

Partners

previous autcup