Skip Navigation Links
سرعت رباتهای پرنده
1

مسابقات مانور سرعتی خودکار (ریس خودکار)، با هدف جهت دهی به تیمهای شرکت کننده برای توسعه نرم افزار ناوبری خودکار ربات پرنده با قابلیت انجام مانورهای سریع و سه بعدی است. در حال حاضر تنها رباتهای پرنده به وسیله اپراتورهای ماهر قادر به انجام مانورهای سریع و جذاب هستند و فاصله زیادی بین نرم افزارهای ناوبری خودکار و مهارت اپراتورها وجود دارد. برای کاهش این فاصله و ایجاد یک محیط سنجش یکسان، مسابقه مانور سرعتی خودکار به گونه ای طراحی شده است که تیمهایی که از رباتهای خودکار استفاده میکنند از امتیاز ویژه ای برخوردار شوند.

ملاک اصلی امتیاز دهی در این مسابقه، کمترین زمان طی کردن مسیر مسابقه با عبور صحیح از دروازه ها خواهد بود.سرپرست لیگ:

فرزاد احمدی نژاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اعضای کمیته فنی و اجرایی:

رضا ساقی، دانشگاه آزاد اسلامی

علی فرقانی، دانشگاه شهرکرد

محمود خلفی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

الیاس ناطق، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

ارتباط با اعضای کمیته فنی:

aut2018drone@gmail.comآخرین نسخه قوانین در این لینک در دسترس است.

توجه: احتمال تغییر و بروز رسانی قوانین وجود دارد و ملاک امتیاز دهی در مسابقات آخرین نسخه موجود در وبسایت مسابقات خواهد بود.

توجه: ارسال گزارش فنی برای این لیگ الزامی است.

گزارش فنی تیم باید  طبق فرمت این فایل تکمبل و در مهلت مقرر از طریق ایمیل ارسال شود.  لینک دسترسی به ویدئو از کارکرد ربات نیز در انتهای همین فایل درج می شود.1

برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners