Skip Navigation Links
چالش سرعت خودروهای خودران
1

لیگ خودروهای خودران که برای اولین بار در این دوره از مسابقات فیراکاپ ایران برگزار می شود با هدف خودران سازی حرکت خودروهای الکتریکی کنترل از راه دور دارای سیستم فرمان آکرمن با ابعاد یک به ده ابعاد خودروهای شهری واقعی ایجاد شده است.  این مسابقات در دو بخش محیط شهری و جاده برگزار می شود که هر کدام اهداف خاصی را دنبال می کنند. در بخش جاده هدف طی مسیر مسابقه با حداکثر سرعت ممکن به صورت خودران و عبور از نقاط مشخص می باشد. در بخش درون شهر، خودرو های باید با استفاده از علائم راهنمایی و رانندگی نصب شده در کنار خیابان ها مسیر مشخضی را دنبال کرده و به مقصد برسند. الگوریتم های هوش مصنوعی به کار رفته در این مسابقات می تواند مبنای مناسبی برای حرکت به سمت خودروهای خودران در آینده باشد.
 
 سرپرست لیگ:

میرعلیرضا اطهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران

اعضای کمیته فنی و اجرایی:

 

ارتباط با اعضای کمیته فنی:

برای ارتباط با اعضای کمیته فنی از ایمیل زیر استفاده کنید :

autcup@protonmail.comقوانین لیگ چالش سرعت خودروهای خودران را در این لینک می توانید مشاهده نمایید.

توجه: ارسال گزارش فنی برای این لیگ الزامی است.1

برگزار کنندگان

 

حامیان علمی

 

حامیان اصلی

Organizers

 

Educational Partners

 

Partners

previous autcup