Skip Navigation Links
ماموریت رباتهای پرنده (فضای باز)
1

هدف از برگزاری مسابقات ربات های پرنده در مسابقات جهانی رباتیک فیرا، تشویق محققان و پژوهشگران این حوزه برای حل چالش های فنی موجود در خصوص ربات های پرنده است. این چالش های فنی غالبا در زمینه هوشمندسازی ربات های پرنده و برای افزایش کارایی و ساده سازی استفاده از آنها است. به منظور نزدیک شدن به شرایط واقعی، این بخش از مسابقات در محیط باز انجام خواهد شد.

 سرپرست لیگ:

فرزاد احمدی نژاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اعضای کمیته فنی و اجرایی:

رضا ساقی، دانشگاه آزاد اسلامی

علی فرقانی، دانشگاه شهرکرد

محمود خلفی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

الیاس ناطق، دانشگاه آزاد اسلامی

 

ارتباط با اعضای کمیته فنی:

aut2018drone@gmail.comآخرین نسخه قوانین در این لینک در دسترس است.

توجه: احتمال تغییر و بروز رسانی قوانین وجود دارد و ملاک امتیاز دهی در مسابقات آخرین نسخه موجود در وبسایت مسابقات خواهد بود.

توجه: ارسال گزارش فنی برای این لیگ الزامی است.

گزارش فنی تیم باید  طبق فرمت این فایل تکمبل و در مهلت مقرر از طریق ایمیل ارسال شود.  لینک دسترسی به ویدئو از کارکرد ربات نیز در انتهای همین فایل درج می شود.1

برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners