Skip Navigation Links
کمیته فیراکاپ ایران

کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران (فیرا) به صورت رسمی در آبان ماه 1392 تشکیل شده است. این کمیته با همکاری فدراسیون جهانی رباتیک فیرا، امیدوار است که به جوانان برای درک بهتر از مفاهیم علمی و سیر تکاملی تکنولوژی کمک کند. فیرا معتقد است که برخی از این علاقه مندی ها، باعث افزایش مهارت های علمی و مهندسی می شود که در نهایت به نتایج تحقیقاتی می انجامد که به انسان ها در راه های مختلف خدمت رسانی می کند.

اهداف کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران (فیرا):

  •  برای آوردن روح علم و تکنولوژی به میان عامه مردم و نسل جوان.
  •  برای ترویج توسعه ربات های هوشمند خودمختار.
  •  برای گرد هم آوردن محققان و دانشجویان متخصص در رشته های مختلف از جمله رباتیک، کنترل هوشمند، ارتباطات، پردازش تصویر، مکاترونیک و غیره در یک میدان بین رشته ای جدید و رو به رشد.
  •  برای ایجاد کردن مسابقات رباتیک فیرا به عنوان مسابقات جهانی علم و تکنولوژی.
  • تمرکز بر آموزش و توسعه مهارت های آموزشی از سنین پایه و توجه به رشد و تعالی آنها.
  • هدفمند نمودن توسعه فعالیت های پژوهشی و اجرای پژوهش های بین المللی هدفمند.

 


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners