Skip Navigation Links
معرفی

اغلب سامانه‌های بازشناسی اشیاء برای شناسایی دسته‌های مشخص از اشیاء و با استفاده از تعداد زیادی نمونه آموزشی برای هر دسته از اشیاء توسعه داده می‌شوند. در عمل در بسیاری از موارد ممکن است که نیازمند بازشناسی یک شیء با تعداد کمی نمونه آموزشی از آن شیء باشیم. هدف این مسابقه توسعه سامانه‌ای است که با دریافت تعداد کمی تصویر آموزشی از یک شیء، مثلا 10 تصویر از زوایای مختلف یک نمونه مشخص از یک دسته اشیاء، قادر به شناسایی نمونه‌های دیگری از آن دسته باشد. در زمان برگزاری این مسابقه مجموعه ای از داده‌های آموزشی مربوط به یک شیء و تعدادی تصویر آزمایشی در اختیار برنامه تیم‌های شرکت کننده قرار داده می‌شود و برنامه تیم‌های می‌بایست به صورت خودکار و تنها با استفاده از همین تعداد نمونه آموزشی، شیء مورد نظر را در تصاویر آزمایشی پیدا کرده و گزارش کند.

 

 

زمان بندی ثبت نام لیگ های هوش مصنوعی

1- آخرین مهلت ثبت نام و ارسال گزارش فنی: 25 بهمن ماه

2- ارزیابی و تایید اولیه تیم ها بلافاصله بعد از ارسال گزارش فنی شروع خواهد شد.

3- آخرین مهلت ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه ثبت نام: 30 بهمن ماه


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners