Skip Navigation Links
قوانین

ارزیابی

شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس تعداد تشخیص‌های درست و غلط ارزیابی خواهند شد.

ورودی و خروجی

ورودی: تنها ورودي برنامه تیم­ها در هریک از دو مرحله مسابقه، آدرس فولدر تصاویر آموزشی و آدرس یک فایل متنی است که در هر سطر آن آدرس دقیق یک تصویر آزمایشی قرار داده شده است. برنامه ها باید تمام تصاویر موجود در این فایل را یک به یک بررسی کرده و نتایج شناسایی را در فایل خروجی قرار دهند.

خروجی: برنامه هر يک از تيم‌هاي شرکت­کننده بايد یک فایل با نام تیم خود و با فرمت txt به عنوان خروجی بسازند. هر سطر از این فایل شامل نام یکی از تصاویر آزمایشی و نتیجه شناسایی می­باشد (بین این دو، یک فاصله (کاراکتر space) باید قرار داده شود). نتیجه شناسایی عددی است که شماره فرد شناسایی شده را طبق شماره­گذاری که در تصاویر آموزشی در اختیار قرار داده شده است، تعیین میکند. در صورت عدم شناسایی، باید عدد 1- در جلوی نام تصویر ذخیره شود.

قوانین لیگ

1-  کلیه تیم های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.

2-     خروجی برنامه بایستی به شکل برخط ثبت شود.


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners