Skip Navigation Links
معرفی

هدف از لیگ رباتهای ورزشی، ورود دانش آموزان علاقمند به رباتیک به فضای رباتیک پیشرفته است. این لیگ شباهت زیادی به ربات مسیریاب دارد. قوانین این لیگ طوری طراحی شده که دانش آموزان پس از ساخت ربات مسیریاب ، با افزایش دانش و آگاهی خود بتوانند در این لیگ شرکت کنند. این لیگ در دو رده زیر 14 سال و زیر 19 سال برگزار می شود. قوانین این لیگ به صورت جهانی بوده و هر سال دانش آموزان منتخب از سراسر جهان در مسابقات فیرا دانش ها و دستاوردهای خود را به رقابت می گذارند.

 

خلاصه ای از قوانین:

در این مسابقات، رباتها باید مسیری را دنبال کنند. این مسیر به صورت خطی مشکی در زمین سفید است. در طول مسیر ربات به آیتمهایی می رسد که باید آنها را انجام دهد. این آیتمها عبارتند از: وزنه بردای، شوت کردن توپ، دو و میدانی، تیراندازی با کمان و هل دادن مانع.

هر آیتم به وسیله یک کارت رنگی که در کنار خط گذاشته می شود شناسایی می شود. به عنوان مثال رنگ قرمز نشان دهنده وجود آیتم وزنه برداری در طول مسیر است. در آیتم وزنه برداری ربات باید وزنه ای به سنگینی حدود 500 گرم را تا ارتفاع 10 سانتی متر از زمین بلند کرده و بر روی سکو قرار دهد.

برای آشنایی بیشتر با این لیگ حتما قوانین را دانلود کنید.

 


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners