Skip Navigation Links
قوانین

قوانین لیگ رباتهای ورزشی چرخدار (به روز رسانی در تاریخ اول مهر 1397) را در این لینک می توانید مشاهده نمایید.

توجه: قوانین ممکن است تا روز مسابقه اصلاحاتی جزئی داشته باشد. جهت اطمینان از آخرین تغییرات همواره به سایت مراجعه نمایید.

توجه: ارسال گزارش فنی برای این لیگ الزامی است. گزارش فنی در نتیجه نهایی مسابقه ضریب مستقیم خواهد داشت که ضریب آن در قوانین آورده شده است. برای نگارش گزارش فنی فایلی آماده شده است که شرکت کنندگان میباید گزارش خود را با این فرمت ارسال کنند. برای دریافت فایل نمونه گزارش فنی از لینک زیر استفاده کنید.

https://docs.google.com/document/d/1jwhNGt5smQ5FyQdvIGKnxG-L5kCuM2IZYmk9eIi5FBI/edit?usp=sharing


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی
 

 

حامیان اصلی

Organizers

 

Educational Partners

 

Partners

previous autcup