Skip Navigation Links
معرفی

لیگ امداد و مدیریت بحران (Disaster Relief Challenge, DRC) ، یک لیگ دانش آموزی است که در دو رده زیر 14 سال و زیر 19 سال برگزار می شود. طراحی این لیگ برای دانش آموزانی است که قصد ورود به فضای واقعی تر و کاربردی تری را دارند. این لیگ در حین سادگی جذابیت های ویژه ای دارد. قوانین این لیگ به صورت جهانی بوده و برگزیدگان این لیگ می توانند دستاوردهای خود را در عرصه جهانی با سایر دانش آموزان جهان به رقابت بگذارند.

 

خلاصه ای از قوانین:

زمین این مسابقه شبیه سازی ای از یک ساختمان مخروبه است. ربات باید در ابتدا با عبور از مسیری پر پیچ و خم خود را به اتاقی که مصدومین در آنجا هستند برساند. در این اتاق یک داروخانه وجود دارد که ربات باید درب آن را با هل دادن باز کند. سپس بسته های امدادی را از آنجا خارج کند  و آنها را به مصدومین برساند.

بسته های امدادی مکعب هایی به اضلاع 5 سانتی متر می باشند که ربات باید آنها را از گوشه ای از زمین بلند کرده و بر روی دایره هایی که بر روی زمین وجود دارد قرار دهد.

برای آشنایی بیشتر با این مسابقات قوانین را دانلود کنید.

 


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners