Skip Navigation Links
معرفی

هدف از این بخش از مسابقات ارائه ایده­‌ها و ساخته ­های رباتیکی است که طراحی آن­ها به حل مشکلات مشخص می‌­پردازد. در این بخش در قالب غرفه ­های نمایشگاهی فرصتی برای تیم­ها و افراد خلاق فراهم است که با نمایش ساخته ­های خود در روزهای برگزاری مسابقات خود را در مقابل رسانه­ ها و بازدید کنندگان معرفی نمایند. این لیگ فرصت ارزشمندی است که می­تواند رویاهای شما را به سمت حقیقت هدایت کرده و شما و صاحبان صنایع را به طور مستقیم بایکدیگر در ارتباط سازد. از طرف دیگر در طی روزهای برگزاری، حضور جمع ارزشمندی از اساتید و متخصصین صنایع که برای بررسی ساخته­ ها و ایده­ ها به این مسابقات دعوت شده ­اند فرصت ارزشمندی را جهت آموزش تیم­ها فراهم می­کند.

در نهایت نیز تیم­ هایی که بیشترین امتیاز را از کارشناسان و اساتید دریافت کنند مورد تقدیر قرار می­گیرند.

 


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners