Skip Navigation Links
قوانین

قوانین (به زبان انگلیسی) لیگ رباتهای چرخدار سرعتی را در این لینک می توانید مشاهده نمایید.

قوانین (به زبان فارسی) لیگ رباتهای چرخدار سرعتی را در این لینک می توانید مشاهده نمایید.

فرمت گزارش فنی (TDP) در این لینک قابل مشاهده است.

 

1- ملاک امتیازدهی نسخه انگلیسی قانون می باشد.

2- ارسال گزارش فنی برای این لیگ الزامی است.

3- نامگذاري فايل ارسالي گزارش فنی (TDP) می بایست در قالب  RoboSotRaceTDP-TeamName.pdf صورت پذیرد؛ به طور نمونه اگر نام تیم شما AUT است، نامگذاری فایل مربوطه به صورت زیر خواهد بود:

                                                                                                                               RoboSotRaceTDP-AUT.pdf

4- احتمال تغییر و بروز رسانی قوانین وجود دارد و ملاک امتیاز دهی در مسابقات آخرین نسخه موجود در وبسایت مسابقات خواهد بود. ( آخرین بروز رسانی 1397/11/17 )


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners