Skip Navigation Links
معرفی

لیگ خودروهای خودران که برای اولین بار در این دوره از مسابقات فیراکاپ ایران برگزار می شود با هدف خودران سازی حرکت خودروهای الکتریکی کنترل از راه دور دارای مکانیزم فرمان آکرمن با ابعاد حداکثر یک به ده ابعاد خودروهای شهری واقعی ایجاد شده است. این خودروها که نزدیکترین ساختار را به خودروهای شهری دارند، با استفاده از حسگرهایی که بر روی خود دارند می توانند خط کشی جاده، علائم راهنمایی و رانندگی و موانع را تشخیص داده و به صورت خودکار در محیط رانندگی کنند.

 این مسابقات در دو بخش محیط شهری و جاده برگزار می شود که در بخش جاده هدف طی مسیر مسابقه با حداکثر سرعت ممکن به صورت خودران ،عبور از نقاط مشخص و عدم برخورد با موانع می باشد. در بخش درون شهری، خودرو ها باید بدون دخالت کاربر با استفاده از علائم راهنمایی و رانندگی نصب شده در کنار خیابان ها مسیر مشخصی را به صورت صحیح و بدون برخورد با موانع دنبال کرده و به مقصد برسند. تیم های شرکت کننده ای که مستندات فنی آنها تایید شده و به مسابقه راه یابند، ابتدا در مرحله مقدماتی در هر دو بخش شرکت کرده و امتیاز کل آن ها مجموع امتیازات هر دو بخش در نظر گرفته می شود. بر اساس امتیاز کسب شده در مرحله مقدماتی تعدادی از تیم ها به مرحله پایانی راه می یابند که در این مرحله دو بخش محیط شهری و جاده با یکدیگر ترکیب می شوند.

همچنین مسابقه خودروهای خودران دارای یک بخش چالش فنی نیز می باشد که موضوع آن در روز اول مسابقه عنوان شده و تیم ها باید در طول مسابقه اقدام به پیاده سازی الگوریتم های مورد نیاز برای شرکت در این بخش، بر روی خودروهای خود نمایند. خودروها برای شرکت در این بخش از مسابقات باید توانایی اندازه گیری فاصله خود از موانع را داشته باشند. این بخش از مسابقه دارای امتیاز و مقام جداگانه می باشد.

 الگوریتم های هوش مصنوعی که در طول این مسابقات توسعه می یابند، می توانند مبنای مناسبی برای حرکت به سمت خودروهای خودران در آینده ایجاد کنند. استقبال عمومی از خودروهای نیمه خودران که امروزه توسط شرکت های متعددی در سراسر جهان در حال تولید هستند، بیانگر وجود نیاز به ایجاد و توسعه این نوع خودروها می باشد.

 
 

 


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners