Skip Navigation Links
معرفی

هدف از برگزاری مسابقات ربات های پرنده در مسابقات جهانی رباتیک فیرا، تشویق محققان و پژوهشگران این حوزه برای حل چالش های فنی موجود در خصوص ربات های پرنده است. این چالش های فنی غالبا در زمینه هوشمندسازی ربات های پرنده و برای افزایش کارایی و ساده سازی استفاده از آنها است. به منظور تسریع فرایند پژوهش و کاهش هزینه ها، این مسابقات با تمرکز روی ربات های پرنده با ابعاد کوچک (MAV) و در محیط داخل ساختمان برگزار می شود.

 


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners