Skip Navigation Links
اطلاعات شرکت کنندگان

لطفاً اطلاعات زیر را با دقت بخوانید.

در این بخش اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام و شرکت در هفتمین مسابقات بین المللی رباتیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر (فیراکاپ آزاد ایران) آورده شده است.

شرایط شرکت در جشنواره

سرپرست تیم های شرکت کننده لازم است ابتدا در صفحه ثبت نام نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند. در این صفحه باید اطلاعات تیم خود شامل نام تیم، نام اعضای تیم و مستندات مربوط به تیم را وارد نمایند. مستندات برای کمیته فنی هر لیگ به صورت خودکار ارسال می­شود،  پس از اتمام بررسی های صلاحیت لازم تیم های پیش ثبت نامی توسط کمیته فنی و اعلام اسامی تیم های حائز شرایط جهت شرکت در مسابقات رباتیک، سرپرستان تیم های حائز شرایط پیش از شروع این رویداد بزرگ علمی می بایست نسبت به پرداخت مالی هزینه شرکت در مسابقات اقدام نمایند

ثبت نام قطعی زمانی انجام می گیرد که تمامی هزینه های مربوط به تیم و اعضای تیم پرداخت گردد. 

شرایط انصراف از شرکت در جشنواره

انصراف از شرکت در مسابقات بعد از پرداخت هزینه حضور از تاریخ  1 الی 20 بهمن ماه 1397 با کسر 20%  و از تاریخ 20 بهمن ماه تا 5 اسفند ماه 1397 با کسر 40% از هزینه پرداخت شده انجام می‌گردد و بعد از آن تاریخ امکان استرداد هزینه پرداخت شده وجود ندارد.

برای این منظور تیم ها می بایست نام تیم و درخواست خود را به آدرس ثبت نام دبیرخانه جشنواره ایمیل نمایند. لازم است تیم ها جهت استرداد مبلغ واریزی در روزهای پذیرش جشنواره به بخش پذیرش مراجعه کرده و نسبت به دریافت وجه پرداختی خود اقدام نمایند.

شرایط ارسال مدارک فنی

به اطلاع کلیه تیم های علاقه مند جهت شرکت در جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی امیرکبیر میرساند، قالب آماده سازی گزارش برای شرکت در مسابقات بین المللی رباتیک در دو بخش مسابقات AUTCup  به زبان های انگلیسی و فارسی می باشد. ملاک ارزیابی فنی تیم ها در این مسابقات گزارشی است که توسط تیم ها آماده و برای کمیته های فنی هر لیگ ارسال میگردد. تیم ها با توجه به نکات گفته شده در قالب گزارش خود را آماد ه کرده و با فرمت مناسب که در پرتال ثبت نامی تیم ها ذکر میگردد، بارگذاری کنند.

هر لیگ بسته به نیاز فنی خود از تیم های شرکت کننده مدارک تکمیلی دیگری را جهت بررسی صلاحیت تیم ها جهت شرکت در مسابقات دریافت می نماید. بنابراین توصیه میگردد تا تیم های علاقه مند جهت شرکت در مسابقات این دوره با مراجعه به صفحات لیگ خود از مدارک مورد نیاز جهت شرکت اطلاع یافته و نسبت به ارسال به موقع آن مبادرت ورزند.

 
 

برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners