Skip Navigation Links
قوانین
قوانین لیگ

1-  کلیه تیم های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.

2- استفاده از کدهای آماده تابع قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر می باشد.
 
3- مهلت ارسال کد تا ساعت 12 شب تاریخ 30/11/1397 می باشد.
 
4- محدودیتی در مورد زبان برنامه نویسی مورد استفاده وجود ندارد.
 
5-  برنامه شرکت کنندگان می‌بایست در زمان مسابقه آموزش داده شود و استفاده از مدل‌هایی که قبلا آموزش دیده شده، در زمان مسابقه مجاز نیست.
 
6- علاوه بر ارسال کد در موعد مقرر و اجرای آن در روز مسابقه، ارائه فنی نیز لازم است.

 


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی

 

حامیان اصلی

 Organizers

 

 

Educational Partners

 

Partners